Η αξιολόγηση της Τριαρχικής Νοημοσύνης στα παιδιά του δημοτικού σχολείου

Μεταπτυχιακή Εργασία 4415
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αξιολόγηση της Τριαρχικής Νοημοσύνης στα παιδιά του δημοτικού σχολείου
Συγγραφέας:
Κοτσώνη, Μαρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Ζμπάινος, Δημήτριος
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εντάσσεται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και έχει ως κύριο σκοπό να αξιολογήσει την Τριαρχική Νοημοσύνη των παιδιών σχολικής ηλικίας (9-12 ετών). Συγκεκριμένα, στοχεύει να διερευνήσει τις αναλυτικές, δημιουργικές και πρακτικές ικανότητες των παιδιών Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Στην έρευνα συμμετείχαν 171 μαθητές ( 79 αγόρια και 92 κορίτσια), από σχολεία των Αθηνών και της επαρχίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα παιδιά ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα και τον τόπο διαμονής τους παρουσιάζουν μέτριες επιδόσεις σε ασκήσεις που απαιτούν αναλυτικές, δημιουργικές και πρακτικές δεξιότητες. Η έρευνα, επομένως, αναδεικνύει την ανάγκη αλλαγής του εκπαιδευτικού μας συστήματος, το οποίο παρά τις προσπάθειες ανανέωσής του, εξακολουθεί να στηρίζεται στην απομνημόνευση. Προτείνεται ο εμπλουτισμός του αναλυτικού μας προγράμματος με την ένταξη εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας που θα στοχεύουν στην αυτενέργεια των μαθητών και στην καλλιέργεια των αναλυτικών, δημιουργικών και πρακτικών τους ικανοτήτων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Συνείδηση, νόηση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Δημιουργική σκέψη
Creative thinking
Εκπαίδευση, Στοιχειώδης - Ελλάδα
Education, Primary - Greece
Νόηση
Intellect
Διδασκαλία - Μεθοδολογία
Teaching - Methodology
Λέξεις-κλειδιά:
Τριαρχική νοημοσύνη, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δημιουρική σκέψη
Περιγραφή:
169 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, kotsoni_maria.pdf