Αλληλεπιδράσεις γονιδίων και διατροφής στην καρδιαγγειακή νόσο

Πτυχιακή Εργασία 4341
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλληλεπιδράσεις γονιδίων και διατροφής στην καρδιαγγειακή νόσο
Συγγραφέας:
Μανίκα, Βασιλική
Περίληψη:
Η παχυσαρκία, το κάπνισμα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση και η
υπερλιπιδαιμία αποτελούν μερικούς από τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου
για την ανάπτυξη της στεφανιαίας νόσου. Όταν οι παράγοντες αυτοί αποτελούν
χρόνιες καταστάσεις, διεγείρεται η απόκριση οξείας φάσης, που έχει σαν
αποτέλεσμα την έκκριση προ-φλεγμονωδών κυτοκινών, με κυριότερη την
ιντερλευκίνη 6 (IL-6). Η χρόνια φλεγμονή ενισχύει την ανάπτυξη της
αθηρωματικής πλάκας, που είναι υπεύθυνη για τα συμπτώματα της στεφανιαίας
νόσου (ασταθής στηθάγχη, έμφραγμα του μυοκαρδίου). Έχει αποδειχθεί ότι
πολυμορφισμοί στο γονίδιο της IL-6 παίζουν ρόλο στην έναρξη και την πορεία της
αθηρωματικής διαδικασίας. Από την άλλη πλευρά, η πρόσληψη αντιοξειδωτικών
ουσιών από τη διατροφή προστατεύει τον οργανισμό από την οξειδωτική βλάβη των
ελεύθερων ριζών οξυγόνου, οι οποίες παράγονται από τις προαναφερθείσες
φλεγμονώδεις καταστάσεις που παρατηρούνται στη στεφανιαία νόσο.
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ο πολυμορφισμός -174G/C του
γονιδίου της IL-6 σε 80 ασθενείς με στεφανιαία νόσο και σε 27 υγιείς μάρτυρες.
Διερευνήθηκε η πιθανή διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης του πολυμορφισμού
στις δυο ομάδες του δείγματος, αλλά και η σχέση του με τους κλασσικούς
παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη της νόσου. Πράγματι, η συχνότητα του G
αλληλομόρφου βρέθηκε μεγαλύτερη στους ασθενείς με στεφανιαία νόσο σε σχέση
με τους υγιείς μάρτυρες (p-value=0.05). Δεν φάνηκε όμως να υπάρχουν στατιστικά
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους γονότυπους και τους κλασσικούς παράγοντες
κινδύνου.
Στη συνέχεια το δείγμα της μελέτης χωρίστηκε τόσο ως προς την παρουσία
ή όχι του πολυμορφισμού, όσο και ως προς την παρουσία ή όχι της νόσου.
Διερευνήθηκαν οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες για τη συχνότητα εμφάνισης των
κλασσικών παραγόντων κινδύνου (τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα Δ.5.),
για τα επίπεδα λιπιδίων και γλυκόζης αίματος (πίνακας Δ.6.). Τα αποτελέσματα της
ανάλυσης αυτής δείχνουν στατιστικά σημαντική διαφορά στην συχνότητα
εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη ανάμεσα στις ομάδες ασθενών με στεφανιαία
νόσο και γονότυπο GG (15, 29%) και στους μάρτυρες με τον ίδιο γονότυπο (2, 4%)
(p=0.03). Στη συνέχεια μελετήθηκε μελετήθηκε η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και τέλος, η διαφορά στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών
πλούσιων σε αντιοξειδωτικά συστατικά, όπως είναι η βιταμίνη C, η βιταμίνη Ε, το
β-καροτένιο και το λυκοπένιο ανάμεσα στις ομάδες του δείγματος, που δεν
βρέθηκε στατιστικά σημαντική.
Συμπερασματικά, στον Ελληνικό πληθυσμό το G αλληλόμορφο εμφανίζεται
σε μεγαλύτερη συχνότητα στους ασθενείς με στεφανιαία νόσο και ο γονότυπος GG
σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης διαβήτη τύπου ΙΙ στους ασθενείς με
στεφανιαία νόσο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Diet in disease
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Diseases - Nutritional aspects
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Heart - Diseases - Nutritional aspects
Περιγραφή:
95 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptixiaki6.pdf