Η συμπεριφορά του καταναλωτή και η διαχείριση κρίσεων στον κλάδο τροφίμων

Μεταπτυχιακή Εργασία 4290 324 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμπεριφορά του καταναλωτή και η διαχείριση κρίσεων στον κλάδο τροφίμων
Συγγραφέας:
Ονουφρίου, Ειρήνη
Επιβλέπων καθηγητής:
Τσίτουρας, Αναστάσιος
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη εκπονείται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Βιώσιμη Ανάπτυξη με ειδίκευση στην «Αγωγή του Καταναλωτή» και έχει σκοπό να διερευνήσει τη συμπεριφορά και την αντίληψη του καταναλωτή για την κρίση στον κλάδο τροφίμων και γενικά για τους κινδύνους που ενέχουν τα τρόφιμα.

Ο βασικός λόγος που με οδήγησε στην έρευνα του συγκεκριμένου θέματος είναι επειδή τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες συνεχόμενων αποκαλύψεων για διατροφικά σκάνδαλα όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες αλλά και στις ανεπτυγμένες χώρες γεγονός που δημιουργεί στον καταναλωτή μια συνεχή ανησυχία για την ποιότητα των τροφίμων. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές σήµερα επιθυμούν όλο και περισσότερο να ενημερώνονται για θέματα ασφάλειας τροφίμων.

Οι στόχοι της έρευνας είναι πρώτον να εξετάσει τις αντιλήψεις των καταναλωτών για τους κινδύνους που ενέχουν γενικά τα τρόφιμα και ποτά, αλλά και πιο ειδικά για κάθε κατηγορία τροφίμων και ποτών. Δεύτερον να εξετάσει τις αντιλήψεις για την ασφάλεια και την υγιεινή στον κλάδο τροφίμων σε σχέση με 10 χρόνια πριν, τρίτον τις αντιλήψεις για την επάρκεια των πληροφοριών που παρέχει η τηλεόραση για την ασφάλεια των τροφίμων, τέταρτον τις αντιλήψεις για το βαθμό ειλικρίνειας και επάρκειας των πληροφοριών που παρέχει η εταιρεία κατά την κρίση και πέμπτον το βαθμό εμπιστοσύνης στις πληροφορίες που παρέχουν οι τηλεοπτικές ειδήσεις για θέματα ασφάλειας τροφίμων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Λοιπά Θέματα:
Τροφή - Έλεγχος
Καταναλωτική συμπεριφορά
Λέξεις-κλειδιά:
Συμπεριφορά, καταναλωτής, τρόφιμα, διαχείριση κρίσεων
Περιγραφή:
360 σ. : πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Metaptychiaki10.pdf