Μελέτη της αποτελεσματικότητας των αναδασωτικών μέτρων στην Πάρνηθα

Μεταπτυχιακή Εργασία 4151
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της αποτελεσματικότητας των αναδασωτικών μέτρων στην Πάρνηθα
Συγγραφέας:
Σιορόκου, Σταυρούλα
Επιβλέπων καθηγητής:
Δέτσης, Βασίλης
Περίληψη:
Μετά την πυρκαγιά του 2007 στην Πάρνηθα έγινε αναδάσωση με κεφαλληνιακή ελάτη (Abies cephalonica) και μαύρη πεύκη (Pinus nigra) σε επιφάνειες του καμένου ελατοδάσους του Εθνικού Δρυμού.
Στην παρούσα εργασία διερευνάται η εξέλιξη αυτής της αναδάσωσης σε 14 διαφορετικές επιφάνειες, από τις οποίες οι 9 περιέχουν άτομα ελάτης, που είχαν φυτευθεί το 2008 και οι 5 πεύκης που είχαν φυτευθεί το 2009 και 2010. Έγινε παρακολούθηση των ατόμων ελάτης τον Ιούνιο του 2011 και τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2011, καθώς και των ατόμων πεύκης τον Νοέμβριο του 2011.
Από την ανάλυση των δεδομένων, προκύπτει ότι η ελάτη και η πεύκη δεν παρουσίασαν υψηλά ποσοστά επιβίωσης, με στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ των επιφανειών και της επιβίωσης των ατόμων. Παρατηρήθηκαν προβλήματα και στα 2 είδη, με εντονότερα στα άτομα πεύκης, όπως φαγωμένες, σπασμένες και νεκρές κορυφές, αποχρωματισμός και ξήρανση ιδιαίτερα κατά την μέτρηση Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η συμβολή της τεχνητής σκίασης κατά το έτος φύτευσης των ατόμων ελάτης συνέβαλε θετικά στην επιβίωσή τους, με στατιστικά σημαντικές διαφορές. Οι απώλειες σε άτομα ελάτης στις μη βόρειες εκθέσεις ήταν περισσότερες και υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά την επιβίωση ανάμεσα στις βόρειες με τις νότιες και επίπεδες επιφάνειες. Τα άτομα ελάτης που είχαν μεγαλύτερο αρχικό ύψος σύμφωνα με μετρήσεις του 2008, επιβίωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό από εκείνα με μικρότερο αρχικό ύψος, με στατιστικά σημαντική διαφορά.
Ο μέσος όρος της καθ’ ύψος αύξησης των ατόμων ελάτης, καθώς και το εμβαδόν κόμης, αυξήθηκαν σε όλες τις επιφάνειες μεταξύ των δύο μετρήσεων και δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Ακόμα, ο μέσος όρος της καθ’ ύψος αύξησης των ατόμων πεύκης ήταν μικρότερος σε σχέση με την αυξητική περίοδο του 2010 και δεν ακολουθεί κανονική κατανομή.
Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά των διαμέσων της καθ’ ύψος αύξησης μεταξύ των διαφορετικών επιφανειών και στα δύο είδη, καθώς και του εμβαδού της κόμης των ατόμων ελάτης μεταξύ των επιφανειών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Φυσικές καταστροφές
Λοιπά Θέματα:
Αναδάσωση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Πάρνηθα
Reforestation - Greece - Attica (Nome) - Parnitha
Κεφαλληνιακή ελάτη
Abies cephalonica
Μαύρη πεύκη
Pinus nigra
Δάση και δασοπονία - Πυρκαγιές
Forest fires
Λέξεις-κλειδιά:
Αναδάσωση, Πάρνηθα, πυρκαγιά, αποτελεσματικότητα
Περιγραφή:
311 σ. : εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0