Παράγοντες που επηρεάζουν τη στοματική υγεία των εφήβων

Πτυχιακή Εργασία 4129 203 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Παράγοντες που επηρεάζουν τη στοματική υγεία των εφήβων
Συγγραφέας:
Σταύρακα, Χρυσούλα
Επιβλέπων καθηγητής:
Κωσταρέλλη, Βασιλική
Περίληψη:
Η τερηδόνα είναι μια πάθηση των δοντιών με πανδημικό χαρακτήρα καθώς προσβάλλει όλα τα άτομα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή φυλής. Στην χώρα μας, το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού αντιμετωπίζει το πρόβλημα της τερηδόνας ενώ από τα υπάρχοντα επιδημιολογικά στοιχεία ο επιπολασμός στην Ελλάδα κυμαίνεται από 85-100% του πληθυσμού. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την στοματική υγεία των εφήβων. Πιο συγκεκριμένα η επίδραση τόσο της διατροφής, όσο και της οικογένειας καθώς και άλλων κοινωνικοοικονομικών παραγόντων στην στοματική υγεία των εφήβων ηλικίας 12-14 ετών.

Χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο καταγραφής τροφίμων και το ερωτηματολόγιο στοματικής υγείας (Oral Health indeX) , το οποίο ανάλογα με το Score κατέτασσε το δείγμα σε τρεις κατηγορίες, άσχημη στοματική υγεία- μέτρια στοματική υγεία- καλή στοματική υγεία, έχουν καθοριστεί οι διαιτητικοί παράγοντες και η επίδραση της οικογένειας με την κατάσταση στοματικής υγείας του δείγματος. Το Score στοματικής υγείας, είναι ένα ερωτηματολόγιο που έχει χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό και μέσα από μια σειρά ερωτήσεων βαθμολογεί την στοματική υγεία των ερωτώμενων από 0 έως 100. Ανάλογα με το Score που συγκεντρώνει ο κάθε ερωτώμενος κατατάσσεται σε μια από τις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες. Στην έρευνα συμμετείχαν 144 παιδιά ηλικίας 12 έως 14 ετών και από τα δύο φύλα από δυο σχολεία, ένα Ιδιωτικό στον Πειραιά (Ελληνογαλλική Σχολή “Jeanned d’ Arc”) και ένα Δημόσιο στην Καλλιθέα ( 8ο Γυμνάσιο Καλλιθέας).

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το Score στοματικής υγείας έχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ποσότητα αναψυκτικών που κατανάλωναν (r= 0.218, p= 0.009) σε επίπεδο 0,01 καθώς επίσης και με την ποσότητα καραμελών που κατανάλωναν (r= 0.2, p= 0.016) σε επίπεδο 0,05 . Το αν η μητέρα εργαζόταν ή όχι βρέθηκε ότι είχε στατιστικά επίσης σημαντική συσχέτιση με την στοματική υγεία ( r= -0.2, p= 0.016) σε επίπεδο 0,05. Αντίθετα δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του Score στοματικής υγεία και του σχολείου στο οποίο φοιτούσαν.

Η παρούσα μελέτη απέδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην στοματική υγεία των εφήβων των δυο σχολείων, του ιδιωτικού και του δημόσιου, παρά τις διαφορές στο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Ωστόσο επικυρώνει όλες τις έρευνες που έχουν κατά καιρούς διεξαχθεί και υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση αναψυκτικών και τροφών που περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης ευθύνονται για την κακή στοματική υγεία των εφήβων ηλικίας από 12 έως 14 ετών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Προσωπική υγεία και υγιεινή
Λοιπά Θέματα:
Στόμα - Φροντίδα και υγιεινή - Έφηβοι
Δόντια - Φροντίδα και υγιεινή
Περιγραφή:
80 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki4.pdf