Μελέτη της μεταβολής των επιπέδων δεικτών φλεγμονής και μεταβολικών δεικτών μετά από ισοθερμιδική μερική αντικατάσταση του λίπους της διατροφής (ελαιόλαδο) με α-λινολενικό οξύ

Πτυχιακή Εργασία 4114
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της μεταβολής των επιπέδων δεικτών φλεγμονής και μεταβολικών δεικτών μετά από ισοθερμιδική μερική αντικατάσταση του λίπους της διατροφής (ελαιόλαδο) με α-λινολενικό οξύ
Συγγραφέας:
Βλασσόπουλος, Αντώνιος
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η παχυσαρκία και τα καρδιαγγειακά νοσήματα μοιράζονται ένα κοινό φλεγμονώδες υπόβαθρο. Η διατροφή αποτελεί έναν από τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη φλεγμονή αρνητικά ή θετικά.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν και να αξιολογηθούν τυχόν διαφορές στους δείκτες φλεγμονής, στο λιπιδαιμικό προφίλ και στη γλυκόζη, της επίδρασης του εμπλουτισμού της διατροφής με α-λινολενικό οξύ και μονοακόρεστα λιπαρά οξέα.
Υλικό: 5 άντρες και 15 γυναίκες, υγιείς και με εύρος δείκτη μάζας σώματος 19,0-28,1 Kg/m2 και ηλικίας 18-37 ετών.
Μεθοδολογία: Το δείγμα χωρίστηκε σε δυο ομάδες, ελαιολάδου και λινελαίου. Η κάθε παρέμβαση διήρκησε 6 εβδομάδες, με περίοδο ελεύθερη παρέμβασης ενδιάμεσα επίσης 6 εβδομάδων. Αιμοληψίες και αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν στην αρχή και το τέλος κάθε παρέμβασης και προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις της αδιπονεκτίνης, της C- αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP), του παράγοντα νέκρωσης των όγκων α (TNF-α), καθώς και βιοχημικός έλεγχος.
Αποτελέσματα: Ανάμεσα στις παρεμβάσεις δεν παρατηρήθηκε κάποια διαφορά στις συγκεντρώσεις του TNF-a (p=0,93) και της CRP (p=0,19). Στη συγκέντρωση της αδιπονεκτίνης παρατηρήθηκε μία διαφορά (p=0,10) εξαιτίας μείωσης των επιπέδων της στο τέλος της παρέμβασης με το ελαιόλαδο, επίδραση η οποία χάθηκε όταν λήφθηκαν υπόψη και οι αλλαγές στην διατροφή. Επιπλέον, στην παρέμβαση του λινελαίου παρατηρήθηκε μέιωση των συγκεντρώσεων ολικής και LDL χοληστερόλης (p=0,01 και p=0,01, αντίστοιχα).
Συμπεράσματα: Καμία διαφορά στους δείκτες φλεγμονής δεν παρατηρήθηκε με τις δύο παρεμβάσεις, ενώ η πτώση των επιπέδων αδιπονεκτίνης στην παρέμβαση με το ελαιόλαδο αποδίδεται σε αλλαγές στην διατροφή, εκτός της παρέμβασης. Η παρέμβαση με το λινέλαιο εμφάνισε σαφή υπολιπιδαιμική δράση στους νορμολιπιδαιμικούς εθελοντές της παρούσας μελέτης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ελαιόλαδο - Διαιτολογικές απόψεις
Α-λινολενικό οξύ
Αντιπονεκτίνη
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Περιγραφή:
67 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, vlassopoulospdf.pdf