Αγορά των σούπερ-μάρκετ: διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την προσέλκυση των πελατών

Μεταπτυχιακή Εργασία 3982
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αγορά των σούπερ-μάρκετ: διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την προσέλκυση των πελατών
Συγγραφέας:
Άϊλερς, Άννα Μάρθα
Επιβλέπων καθηγητής:
Τσίτουρας, Αναστάσιος
Περίληψη:
Σε κάθε οικονομία υπάρχουν τρεις οικονομικές μονάδες, οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και το κράτος. Κάθε μια από αυτές τις οικονομικές μονάδες, έχει στόχους που θέλει να ικανοποιήσει, οι οποίοι είναι διαφορετικοί σε κάθε περίπτωση. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις αποβλέπουν στη δημιουργία κέρδους, το κράτος στη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας και οι καταναλωτές στην κάλυψη των αναγκών τους.

Λέγοντας καταναλωτή εννοούμε ένα άτομο το οποίο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει προϊόντα και υπηρεσίες με βάση ένα δεδομένο εισόδημα που έχει στη διάθεση του. Το τμήμα του διαθέσιμου εισοδήματος που δεν αποταμιεύεται καλείται κατανάλωση.(Αγαπητός,2002)

Στη συγκεκριμένη εργασία αντικείμενο μελέτης είναι η συμπεριφορά των καταναλωτών σε σχέση με τα σούπερ-μάρκετ. Λέγοντας σούπερ-μάρκετ, εννοούμε ένα αρκετά μεγάλο κατάστημα το οποίο έχει υψηλές πωλήσεις, χαμηλά περιθώρια κέρδους, χαμηλό κόστος λειτουργίας και πελάτες που εξυπηρετούνται συνήθως μόνοι τους. Τα προϊόντα που πωλούν συνήθως είναι τρόφιμα, είδη καθαριότητας και είδη περιποίησης σπιτιού. Τα σούπερ-μάρκετ, παρόλο που αντιμετωπίζουν ισχυρό ανταγωνισμό από νέες μορφές καταστημάτων, όπως είναι για παράδειγμα τα υπερκαταστήματα, συνεχίζουν να αποτελούν τα καταστήματα λιανικής από τα οποία ψωνίζουν περισσότερο οι καταναλωτές. (Kotler, 2000)

Ακριβώς αυτή η υπεροχή των σούπερ-μάρκετ σε σχέση με τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής, καθώς και ο έντονος ανταγωνισμός που υπάρχει μεταξύ τους και που οξύνθηκε ακόμη περισσότερο με την είσοδο μεγάλων πολυεθνικών στο χώρο, κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, αποτέλεσαν τα κίνητρα για την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της συμπεριφοράς των καταναλωτών σε σχέση με τα σούπερ- μάρκετ. Με άλλα λόγια πρόκειται να διερευνηθούν οι παράγοντες εκείνοι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι τόσο για το σούπερ-μάρκετ που θα επιλέξει ο καταναλωτής αρχικά όσο και για το αν θα παραμείνει πιστός σε αυτό το σούπερ-μάρκετ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Λοιπά Θέματα:
Σουπερμάρκετ
Supermarkets
Καταναλωτές
Consumers
Καταναλωτική συμπεριφορά
Consumer behavior
Λέξεις-κλειδιά:
Σούπερ μάρκετ, προσέλκυση πελατών
Περιγραφή:
160 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, ailers.pdf