Το παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης και πλοήγησης Galileo της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και σύγκριση του με το GPS

Πτυχιακή Εργασία 3840
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης και πλοήγησης Galileo της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και σύγκριση του με το GPS
Συγγραφέας:
Μανασής, Θεόδωρος
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν βασικό θέμα ανάπτυξης την περιγραφή των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης GPS, Galileo καθώς και την συγκριτική μελέτη μεταξύ των δύο. Περιστρέφεται κυρίως γύρω από θέματα όπως την ιστορική μετεξέλιξη των δυο συστημάτων στον χρόνο, τις διαδικασίες ‘γέννησης’ των προγραμμάτων, τις συνεργασίες που κατάφεραν να επισυνάψουν εκατέρωθεν, τα τεχνικά χαρακτηριστικά στο βαθμό που αυτό είναι επιτρεπτό υπό συνθήκες πτυχιακής μελέτης και τέλος ορισμένες ενδεικτικές εφαρμογές των συστημάτων αυτών στην ζωή μας.

Στο πρώτο κεφάλαιο η μελέτη επικεντρώνεται στο ήδη υπάρχων κυρίαρχο σύστημα πλοήγησης GPS. Καταγράφεται η ιστορική διαδρομή προς την ολοκλήρωση του προγράμματος ενώ ακολουθεί διεξοδική ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών των τμημάτων του. To κεφάλαιο κλείνει με τις χρήσεις του GPS οι οποίες διευκόλυναν ανθρώπινες δραστηριότητες και εγγυήθηκαν, στο βαθμό που επιτρέπει το σύστημα, την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το υπ’ ανάπτυξη ανταγωνιστικό σύστημα πλοήγησης Galileo. Λόγω του αρχικού σταδίου ανάπτυξης του προγράμματος, η μελέτη επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα συμφωνιών, ανάπτυξης και διοίκησης του προγράμματος, οικονομικών στοιχείων, τεχνικών χαρακτηριστικών και τέλος πιθανών εφαρμογών που προσδίδονται στο σύστημα μέσω πειραματικών μελετών.

Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο, η εργασία κλείνει με μια συγκριτική μελέτη των δύο συστημάτων με στόχο να αποτυπώσει διαφορές σε διοικητικό, πολιτικό, οικονομικό, τεχνικό επίπεδο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού
Global Positioning System
GPS
Galileo
Περιγραφή:
cxxi σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki39.pdf