Η διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων στο Δήμο Ν. Ιωνίας

Πτυχιακή Εργασία 3834
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων στο Δήμο Ν. Ιωνίας
Συγγραφέας:
Μπεγάκης, Παναγιώτης
Περίληψη:
Στην παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε να εστιαστούμε στην έρευνα, επεξεργασία και κατανόηση της «Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Νέας Ιωνίας». Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος προήλθε εξαιτίας της προσωπικής μου επιθυμίας να μελετηθεί διεξοδικά και επιστημονικά ο συγκεκριμένος Δήμος και – γιατί όχι – να βρεθούν τυχόν ελλείψεις και να προταθούν λύσεις για την καλύτερη απόδοση των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή.

Στόχος της εργασίας είναι η συλλογή και καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων καθώς και η προσπάθεια για συγκριτική μελέτη μεταξύ της κατάστασης που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα και ειδικότερα στο Δήμο Νέας Ιωνίας.

Στα πλαίσια της εκπόνησης αυτής της πτυχιακής θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα Καθηγητή μου, κ. Αμπελιώτη για την αμέριστη συμπαράσταση και κατανόησή του. Επίσης, ευχαριστώ θερμά τα μέλη της επιτροπής, τον κ. Αποστολόπουλο και την κ. Βαμβακάρη, για τις χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές τους, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ακόμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους του δήμου Ν. Ιωνίας στον τομέα Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τον κ. Καρβουνιάρη για τις πολύτιμες πληροφορίες που μου έδωσαν σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο Δήμο Ν. Ιωνίας. Τέλος, ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στην συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, χωρίς τη βοήθεια των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η εκπόνηση της εργασίας αυτής.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Νέα Ιωνία
Refuse and refuse disposal - Greece - Attica (Nome) - Nea Ionia
Βιομηχανικά απόβλητα
Factory and trade waste
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Νέα Ιωνία
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Recycling (Waste, etc.)
Περιγραφή:
180 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Mpegakis.pdf