Η πολιτισμική φυσιογνωμία της πόλης των Τρικάλων

Πτυχιακή Εργασία 3771 379 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η πολιτισμική φυσιογνωμία της πόλης των Τρικάλων
Συγγραφέας:
Γιώτα, Θεοδωρα
Περίληψη:
Κάθε πόλη διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες χάρη στα ξεχωριστά χαρακτηριστικά που διαθέτει. Αυτά τα χαρακτηριστικά συνιστούν την φυσιογνωμία της πόλης αυτής. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να είναι είτε η γεωγραφική θέση, είτε οι συνθήκες κλίματος και εδάφους, είτε η πολιτιστική κληρονομιά και η ιστορία του κάθε τόπου. Τα δύο τελευταία στοιχεία θα λέγαμε ότι συνιστούν την πολιτιστική φυσιογνωμία κάθε τόπου αν και για να την προσδιορίσουμε ορθότερα θα πρέπει να μελετήσουμε την πόλη σε όλες της τις διαστάσεις. Όπως κάθε ελληνική πόλη, έτσι και τα Τρίκαλα κατέχουν ένα μέρος της ομορφιάς της Ελλάδας. Αυτή την ομορφιά θα προσπαθήσουμε στα επόμενα κεφάλαια να αποτυπώσουμε σε συνδυασμό με όλα εκείνα τα στοιχεία που αποτελούν την πολιτισμική της φυσιογνωμία.
Στα επόμενα εφτά κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται προσπάθεια να αποδοθούν καλύτερα όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν και συμβάλουν στη διαμόρφωση της πολιτισμικής φυσιογνωμίας. Όλα τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω προέρχονται από προσωπική έρευνα και μελέτη βιβλιογραφικών πηγών. Σε γενικές γραμμές τα παρακάτω κεφάλαια περιλαμβάνουν κάποια εισαγωγικά στοιχεία για την πόλη των Τρικάλων, τον γεωφυσικό προσδιορισμό, τα ιστορικά στοιχεία της πόλης, όπως επίσης γίνεται και παράθεση των μνημείων και αρχιτεκτονημάτων. Επίσης γίνεται αναφορά στα έργα τέχνης και στα μουσεία της πόλης ενώ ακόμη βλέπουμε και τα στοιχεία που αποτελούν την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, όπως ήθη και έθιμα. Στο τέλος αναφερόμαστε και σε σπουδαίες προσωπικότητες της πόλης όπως και σε στοιχεία της διατροφής αλλά και στον εντοπισμό της πολιτισμικής φυσιογνωμίας της πόλης των Τρικάλων μέσα από την προσωπική έρευνα.
Συνεπώς, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά γενικότερα στην πόλη των Τρικάλων και ειδικότερα σε στοιχεία που αφορούν εδαφοκλιματολογικά στοιχεία τα οποία μπορούν να συνδεθούν με τα πολιτισμικά στοιχεία.
Στο επόμενο κεφάλαιο που ακολουθεί κάνουμε μία εκτενέστερη αναφορά στην ιστορία της πόλης η οποία αποτελεί κομμάτι του πολιτισμού και αφετηρία αυτού. Επίσης, η προέλευση του ονόματος της πόλης θα μας απασχολήσει σε ένα υποκεφάλαιο μιας και εκεί κρύβονται οι ρίζες του πολιτισμού.
Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται κατά κύριο λόγο με όλα εκείνα τα αρχιτεκτονήματα τα οποία συνθέτουν την πολιτιστική εικόνα της πόλης και παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Τα στοιχεία αυτά θα λέγαμε ότι αποτελούν και πυκνωτές φυσιογνωμίας της πόλης, μιας και μέσω αυτών αναγνωρίζεται πιο εύκολα. Κάποια από αυτά είναι το Φρούριο, το Κουρσούμ Τζαμί, το Ασκληπιείο, το Βαρούσι, κ.ά.
Φτάνοντας στο τέταρτο κεφάλαιο ασχολούμαστε με στοιχεία της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης όπως είναι οι χοροί και τα τραγούδια του τόπου, τα ήθη και τα έθιμά του που υπάρχουν από πολύ παλιά, οι παραδόσεις και οι προλήψεις του ενώ σε παρακάτω υποενότητα γίνεται λόγος εκτεταμένα στον πολιτιστικό οργανισμό και στις δραστηριότητές του.
Στο επόμενο κεφάλαιο κάνουμε λόγο για κάποιες σπουδαίες προσωπικότητες οι οποίοι χάραξαν εξαιρετική πορεία στην καριέρα τους και βοήθησαν τον τόπο με οποιονδήποτε τρόπο. Αναφορικά κάποιοι από αυτούς είναι ο Ασκληπιός και ο μουσουργός Βασίλης Τσιτσάνης.
Κομμάτι της πολιτισμικής φυσιογνωμίας της πόλης αποτελεί και η διατροφή στην οποία κάνουμε μία μικρή αναδρομή βλέποντας την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών των κατοίκων.
Τέλος, το τελευταίο κομμάτι της εργασίας αφορά στην έρευνα που έγινα με μεθοδολογικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Έτσι, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα με τη χρήση διαγραμμάτων. Στις τελευταίες σελίδες της εργασίας αυτής παρατίθενται γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τον συσχετισμό της έρευνας και του θεωρητικού μέρους. Στο τέλος της εργασίας υπάρχει ένα παράρτημα με το ερωτηματολόγιο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-12-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Τρίκαλα - Κοινωνικές συνθήκες
Trikala - Social conditions
Τρίκαλα - Ιστορία
Trikala - History
Περιγραφή:
114 σ., εικ., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Giwta.pdf