Η εγκατάσταση των αλλοδαπών συνταξιούχων στην ευρύτερη περιοχή της Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 3688 796 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η εγκατάσταση των αλλοδαπών συνταξιούχων στην ευρύτερη περιοχή της Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας
Συγγραφέας:
Ριάλλη, Μαρία
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή μελέτη είχε ως ομάδα έρευνας τα άτομα της τρίτης ηλικίας, τα οποία μετά την συνταξιοδότηση αναζητούσαν κατοικία παραθεριστική ή μόνιμη στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας. Έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός ότι και νεότερες οικογένειες ή ζευγάρια είχαν επιλέξει να επενδύσουν στην περιοχή, διότι ναι μεν διαθέτει ιδιαίτερη φυσική ομορφιά ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα προβεβλημένη τουριστικά.
Η ¨τουριστική μετανάστευση¨ αποτελεί φαινόμενο σχετικά πρόσφατο για την Ελλάδα. Οι ιδιότυποι αυτοί ¨μετανάστες¨ προέρχονται από τη Βόρεια και τη Δυτική Ευρώπη, οι οποίοι όταν συνταξιοδοτηθούν εγκαταλείπουν τον τόπο καταγωγής τους και μεταναστεύουν Νοτιότερα κυρίως σε μεσογειακές χώρες αναζητώντας πιο ηλιόλουστες περιοχές ώστε να περάσουν τις διακοπές ή και ακόμη να κατοικήσουν μόνιμα. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η περιοχή της μελέτης αφορά την περιοχή της Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας και πιο συγκεκριμένα τις περιοχές Ξηρόκαμπος, Ράχες, Στασιό, Άνω Πόλη της Κυπαρισσίας, Άνω Καλό Νερό, Κόνιτσα (τοποθεσία στο χωριό Γλυκορρίζι) και Αγαλιανή. Σκοπός της έρευνας ήταν ο εντοπισμός των ηλικιωμένων μεταναστών στη συγκεκριμένη περιοχή, η καταγραφή και ανάλυση της κοινωνικής, μορφωτικής και οικονομικής τους κατάστασης, των συνηθειών τους, των λόγων που επέλεξαν την συγκεκριμένη περιοχή και τις αλλαγές ή μη που επέφερε αυτή η μετακίνηση στη ζωή τους.
Στο θεωρητικό μέρος, γίνεται μία αναφορά στο φαινόμενο αυτό όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό χώρο. Στην έρευνα πεδίου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την επιτόπια έρευνα που διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή της Τριφυλίας, όπου έχουν εγκατασταθεί αλλοδαποί, κατά την περίοδο από τον Ιούλιο του 2009 έως και τον Σεπτέμβριο του 2009 περίπου. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από την έρευνα, που διενεργήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου (συμπληρώθηκαν 59 ερωτηματολόγια) και από αρκετές συνεντεύξεις και συζητήσεις με εμπλεκόμενα άτομα και φορείς, αποτυπώνονται οι συνθήκες καθώς και τα προβλήματα της διαμονής τους, αλλά και οι ελλείψεις αρχείων και στοιχείων όσον αφορά αυτή τη μερίδα κατοίκων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-23
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Αλλοδαποί - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός)
Visitors, Foreign - Greece - Messenia (Nome)
Μετανάστες - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός)
Immigrants - Greece - Messenia (Nome)
Αποδημία και εποίκηση
Emigration and immigration
Περιγραφή:
144 σ., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, rialli_maria.pdf