Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα επιβατικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα κατά το 2006

Πτυχιακή Εργασία 3682
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα επιβατικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα κατά το 2006
Συγγραφέας:
Περτέση, Αργυρώ
Περίληψη:
Στο παρελθόν η γη άλλαξε ατμόσφαιρα, άλλαξε και αλλάζει τις θέσεις των ηπείρων. Όλα με τον καιρό αλλάζουν και τίποτα δεν μένει στατικό, όπως υποστήριζε και ο Ηράκλειτος. Απ’ την μυθολογία μέχρι και τις νεότερες περιόδους, δηλαδή με το τέλος του 19ου αιώνα, όλες οι αλλαγές είχαν ως γενεσιουργό αιτία, τα φυσικά αίτια, στα βήματα όμως του 20ου και του 21ου αιώνα μιλάμε για τα ανθρώπινα αίτια. Μια απ’τις πλέον εμφανείς σημερινές αλλαγές είναι η κλιματική αλλαγή με την αποκλειστική ευθύνη του μέσου ανθρώπου. Η ανθρωπότητα στηρίζεται στην οικονομική ανάπτυξη ως πηγή ψυχολογικού-κοινωνικού κέρδους, με σκοπό λοιπόν να πετύχει την αποζητούμενη υλική ευημερία καταστρατηγεί τους φυσικούς πόρους της γης, χωρίς να υπολογίζει ότι κάποια μέρα δεν θα έχει να εκμεταλευτεί τίποτα από την γη. Στόχος είναι η οικονομική ανάπτυξη και οι αριθμοί είναι αυτοί που κυριαρχούν, ενώ το περιβάλλον που τόσο λάτρεψαν οι αρχαίοι Έλληνες, η σημερινή ανθρωπότητα αδιαφορεί πλήρως.
Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν ότι το προστατευτικό όζον ελαττώνεται, οι αέροι ρύποι, που ευθύνονται για το «θερμορυθμιστικό» σύστημα του πλανήτη, αυξάνονται. Συγκεκριμένα μιλώντας, ο άνθρωπος μέσα στα τελευταία χρόνια έχει ελαττώσει σχεδόν κατά 10% το στρώμα του όζοντος και έχει αυξήσει περίπου κατά 15% το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο. Το διοξείδιο του άνθρακα συμμετέχει στο 60% στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (ζει 200 χρόνια στην ατμόσφαιρα), το οποίο ελευθερώνεται από τις καύσεις των ορυκτών καυσίμων, και στο 20% το μεθάνιο, το οποίο παράγεται κυρίως απ’ την κτηνοτροφική δραστηριότητα. Οπότε, το διοξείδιο του άθρακα ως ο μεγαλύτερος συνεισφέρων στην διατάραξη του θερμικού ισοζυγίου στον πλανήτη δηλαδή στο ίδιο το κλίμα του πλανήτη και αφού την κύρια ευθύνη για την έκλυση του εν λόγω ρύπου, την έχουν οι μεταφορές, έδωσαν εκείνο το έναυσμα για το ξεκίνημα της συγγραφής της παρούσης μελέτης.
Η εργασία αποτελείται από δύο ενότητες: α) την βιβλιογραφική ανασκόπηση με στοιχεία που αφορούν τόσο το παγκόσμιο επίπεδο όσο και την Ελλάδα και β) την ερευνητική υλοποίηση. Πιο συγκεκριμένα η μεθοδολογία της έρευνας αυτής ήταν, η συλλογή πρωτογενών στοιχείων για την μέση εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα από κάθε επιβατικό αυτοκίνητο. Η επιλογή των εταιριών, των μοντέλων και ο διαχωρισμός τους σε κατηγορίες (Α, Β, C κ.τ.λ) έγινε με βάση τα στοιχεία segment του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων του έτους 2006. Συλλέχθηκαν τελικώς, 1375 πρωτογενή στοιχεία, όμως λόγω του μη επαρκούς χρόνου διεξαγωγής της έρευνας (στα πλαίσια του τελευταίου έτους σπουδών). Τελικά, επεξεργάστηκαν τελικώς τα στοιχεία των μοντέλων που αντιστοιχούν στις 10 μεγαλύτερες εταιρίες με τις περισσότερες πωλήσεις, ώστε να βρεθεί η μέση εκπομπή CO2 σε κάθε μοντέλο, σε κάθε εταιρία, και σε κάθε κατηγορία. Έτσι να εξαχθεί, πρώτον αν οι κατασκευάστριες εταιρίες θα πετύχουν τον δεσμευτικό στόχο της Ε.Ε των 120 g/km εκπομπές CO2, μέχρι το 2012 για τα νέα αυτοκίνητα που θα βγαίνουν στην παγκόσμια αγορά ειδάλλως οι κατασκευαστές που υπερβαίνουν τα όρια των εκπομπών CO2, θα υπόκεινται σε οικονομικές κυρώσεις, καθώς και δεύτερον, ποιός παράγοντας συμβάλει στην υψηλή εκπομπή CO2 στην ατμόσφαιρα από κάθε όχημα για την εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων για τον σκοπό της έρευνας αυτής
Τα τελικά συμπεράσματα της παρούσης συγγραφής έρευνας είναι η διαπίστωση ότι οι κατασκευάστριες εταιρίες απέχουν κατά 77 g διοξειδίου του άθρακα απ’ τον δεσμευτικό στόχο της Ε.Ε και γι’ αυτό οφείλουν να προσανατολίσουν σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους τους προς την νέα τεχνολογία και στα εναλλακτικά καύσιμα. Όσο αφορά την τελική εκπομπή CO2 των αυτοκινήτων στην ατμόσφαιρα, ο παράγοντας των πωλήσεων είναι αυτός που εν τέλει επηρεάζει και «υπερνικά» την μέση εκπομπή CO2 του κάθε οχήματος, όσο υψηλή κι αν είναι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ρύπανση - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Κλιματικές μεταβολές
Διοξείδιο του άνθρακα, Ατμοσφαιρικό
Αυτοκίνητα - Περιβαλλοντικές απόψεις
Περιγραφή:
157 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, pertesh.pdf