Σχεδιασμός ευρωπαϊκών καναλιών διανομής Logistics στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας: μια εμπειρική διερεύνηση

Πτυχιακή Εργασία 3478
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός ευρωπαϊκών καναλιών διανομής Logistics στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας: μια εμπειρική διερεύνηση
Συγγραφέας:
Πολίτης, Παναγιώτης-Πάρις
Περίληψη:
Με τον όρο logistics εννοούμε την φυσική ροή των προϊόντων και των πληροφοριών από την παραγωγική μονάδα έως τον τελικό καταναλωτή. Η εφοδιαστική περιλαμβάνει την αγορά , τα αποθέματα , τις μεταφορές , την αποθήκευση και την διανομή.
Οι μεταφορές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι θαλάσσιες , χερσαίες (σιδηροδρομικές , οδικές) και αεροπορικές. Τα κανάλια διανομής marketing και logistics έχουν την αντίθετη φορά , το ένα μεταφέρει τις πληροφορίες από τους καταναλωτές στην επιχείρηση και το δεύτερο μεταφέρει (στη φυσική τους μορφή) τα προϊόντα από την επιχείρηση στους καταναλωτές.
Οι στόχοι και οι αντικειμενικοί σκοποί των πολυεθνικών εταιρειών είναι η αποτελεσματικότητα , η αποδοτικότητα και η προσαρμοστικότητα. Σκοπός τους κατά την δημιουργία του καναλιού της εφοδιαστικής είναι να μεταφερθεί το σωστό προϊόν (ποσοτικά και ποιοτικά) στον σωστό τόπο , σε σωστό χρόνο , σε πλήρη συμφωνία με τις απαιτήσεις του πελάτη και βεβαίως με το μικρότερο δυνατό κόστος. Οι επιχειρήσεις αποθεματοποιούν μόνο όσα προϊόντα χρειάζονται. Το πιο γνωστό σύστημα Management αποθεμάτων είναι το Just in Time , στο οποίο η επιχείρηση επιχειρεί να μην διατηρεί αποθέματα και επιθυμεί να τα μειώσει στο ελάχιστο. Στο θέμα της διανομής αποφασιστικό ρόλο διαδραματίζουν οι μεσάζοντες , οι οποίοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε κατασκευαστή και καταναλωτή.
Όταν γίνεται λόγος για κανάλια της εφοδιαστικής στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας , εννοείται η πορεία που ακολουθεί το αυτοκίνητο από την στιγμή που γίνει η παραγγελία και βγει από την παραγωγή , μέχρι να φτάσει στον αντιπρόσωπο και από εκεί στον πελάτη. Η πορεία αυτή περιλαμβάνει την μεταφορά με τρένο ή νταλίκα από το εργοστάσιο στο πλησιέστερο λιμάνι , το ταξίδι έως την χώρα που έχει γίνει η παραγγελία , στην συνέχεια την μεταφορά στους αποθηκευτικούς χώρους της κάθε εταιρείας και τέλος όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται μέχρι να φτάσει στον dealer (εκτελωνισμός , PDI κτλ.). Η όλη αυτή διαδικασία για την Ελλάδα μπορεί να κρατήσει 1 έως 1,5 μήνα ανάλογα με την γεωγραφική απόσταση του κάθε προμηθευτή και το κανάλι διανομής που θα έχει επιλεχτεί.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-25
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Εφοδιαστική
Επιχειρήσεις - Διοίκηση και οργάνωση
Αυτοκίνητα - Βιομηχανία και εμπόριο
Περιγραφή:
115 σ. : εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki33.pdf