Η επίδραση του είδους του πρωινού στο αίσθημα της πείνας και σε ορμονικούς δείκτες που σχετίζονται με την πείνα

Μεταπτυχιακή Εργασία 3439
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση του είδους του πρωινού στο αίσθημα της πείνας και σε ορμονικούς δείκτες που σχετίζονται με την πείνα
Συγγραφέας:
Αγγελοπούλου, Θεοδώρα
Περίληψη:
Υπόβαθρο: Το πρωινό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεύματα της ημέρας, απαραίτητο για τον έλεγχο τους σωματικού βάρους. Στη ρύθμιση του σωματικού βάρους πρωτεύοντα ρόλο έχει η πρόσληψη ενέργειας, της οποίας κινητήριοι μηχανισμοί αποτελούν η πείνα και ο κορεσμός, πολύπλοκοι φυσιολογικοί μηχανισμοί που επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ άλλων από το είδος και την ποιότητα της δίαιτας.

Σκοπός : Η διερεύνηση της επίδρασης ενός «παραδοσιακού τύπου» πρωινού γεύματος υψηλής περιεκτικότητας σε διαιτητικές ίνες, σε σύγκριση με ένα «δυτικού τύπου» πρωινό γεύμα χαμηλής περιεκτικότητας σε διαιτητικές ίνες, στα αισθήματα της πείνας, της πληρότητας, της διάθεσης για πρόσληψη τροφής, στην πρόσληψη ενέργειας στα επόμενα γεύματα και σε βιοχημικούς και ορμονικούς δείκτες.

Μεθοδολογία: Στη μονή τυφλή, διπλά διασταυρούμενη, τυχαιοποιημένη μελέτη συμμετείχαν 16 υγιείς μη- παχύσαρκοι άνδρες. Τα υποκειμενικά αισθήματα για την πείνα, την πληρότητα, την διάθεση πρόσληψης τροφής (VAS) και οι συγκεντρώσεις γλυκόζης, ινσουλίνης, γρελίνης και παγκρεατικού πολυπεπτιδίου (ΡΡ) μετρήθηκαν για 4 ώρες μετά την κατανάλωση των δύο διαφορετικών πρωινών, ανά 30λεπτα διαστήματα. Ακόμη αξιολογήθηκε η ενεργειακή πρόσληψη των εθελοντών, από ένα «χωρίς περιορισμό» γεύμα που τους προσφέρθηκε και η ενεργειακή πρόσληψη έως το τέλος της ημέρας.

Αποτελέσματα : Τα άτομα που κατανάλωσαν το παραδοσιακό πρωινό, είχαν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη ενεργειακή πρόσληψη, έναντι αυτών που κατανάλωσαν το δυτικό πρωινό, κατά την διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας, όταν ελήφθην υπόψη η ημερήσια πρόσληψη ενέργειας του προηγούμενου 24ώρου, ως πιθανός συγχυτικός παράγοντας (2498  92 σε σχέση με 2927 96 kcal, p = 0,04). Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μειωμένη διάθεση για πρόσληψη τροφής (p= 0,016) και αυξημένα επίπεδα ΡΡ πλάσματος (p= 0,016), μετά την κατανάλωση του παραδοσιακού πρωινού. Οι αλλαγές στα επίπεδα γλυκόζης, ινσουλίνης και γρελίνης δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ της κατανάλωσης των δυο πρωινών, κατά την διάρκεια της δοκιμασίας.

Επίλογος : Συμπερασματικά, η κατανάλωση πρωινού γεύματος υψηλής περιεκτικότητας σε διαιτητικές ίνες φαίνεται να επιδρά αρνητικά στην διάθεση πρόσληψης τροφής και να οδηγεί σε μειωμένη ενεργειακή πρόσληψη την υπόλοιπη ημέρα, συγκριτικά με την κατανάλωση ενός πρωινού χαμηλής περιεκτικότητας σε διαιτητικές ίνες. Η επίδραση στην διάθεση τροφής και στην πρόσληψη ενέργειας στο επόμενο γεύμα φαίνεται να σχετίζεται με τα υψηλά επίπεδα ΡΡ και να είναι ανεξάρτητη από τα επίπεδα γλυκόζης, ινσουλίνης και γρελίνης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-13
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Πρωϊνό
Breakfasts
Πείνα
Hunger
Διατροφή
Nutrition
Σωματικό βάρος
Body weight
Περιγραφή:
44 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, aggelopoulou.pdf