Διατροφικά πρότυπα σε σχέση με τον 10ετή κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου: επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ

Πτυχιακή Εργασία 3411
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφικά πρότυπα σε σχέση με τον 10ετή κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου: επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ
Συγγραφέας:
Κούλη, Γεωργία Μαρία
Περίληψη:
Εισαγωγή : Οι διατροφικές συνήθειες επηρεάζουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Σκοπός: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η εκτίμηση του δεκαετούς καρδιαγγειακού κινδύνου σε σχέση με τις διατροφικές συνήθειες υγιών ανδρών και γυναικών από το λεκανοπέδιο της Αττικής. Υλικό και Μέθοδος: Η έρευνα στην οποία βασίστηκε η εργασία αυτή είναι η συγχρονική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ. Από το 2001 έως το 2002 ,1514 άνδρες και 1528 γυναίκες (άνω των 18 ετών), άνευ ιστορικού καρδιαγγειακής ή άλλης αθηροσκληρωτικής νόσου, επιλέχτηκαν τυχαία από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Η κατάταξη των ατόμων σε υποομάδες κινδύνου βασίστηκε στο δείκτη πρόβλεψης δεκαετούς καρδιαγγειακού κινδύνου Hellenic SCORE. Για την εξαγωγή διατροφικών μοτίβων χρησιμοποιήθηκε η εκ-των-υστέρων ανάλυση με την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης. Αποτελέσματα: Από το σύνολο των εθελοντών, το 76% των γυναικών και το 83% των ανδρών διατρέχουν κίνδυνο 0%-5%, το 21% των γυναικών και το 11% των ανδρών κίνδυνο 5%-10% και τέλος το 3% των γυναικών και το 6% των ανδρών διατρέχουν κίνδυνο >10%. Από την παραγοντική ανάλυση προέκυψαν 3 διατροφικά μοτίβα που ερμήνευσαν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε ποσοστό 8%. Ένα που χαρακτηρίζει τη σημερινή ελληνική διατροφή, ένα ανθυγιεινό με αυξημένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος και μειωμένη κατανάλωση λαχανικών και ένα υγιεινό με αυξημένη κατανάλωση πουλερικών και μειωμένη κατανάλωση γλυκών και ξηρών καρπών. Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε αύξηση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Ο ρόλος της διατροφής στον καρδιαγγειακό κίνδυνο επιβεβαιώνεται με την ανάδειξη ανθυγιεινών προτύπων που πρέπει να παταχθούν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές συνήθειες - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Food habits - Greece - Attica (Nome)
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Cardiovascular system - Diseases - Risk factors
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Heart - Diseases - Nutritional aspects
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Cardiovascular system - Diseases - Nutritional aspects
Περιγραφή:
90 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0