Αλλαγές στη σύσταση σώματος μετα-εμμηνοπαυσιακών γυναικών μετά από παρέμβαση διατροφικής αγωγής

Πτυχιακή Εργασία 3309
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλλαγές στη σύσταση σώματος μετα-εμμηνοπαυσιακών γυναικών μετά από παρέμβαση διατροφικής αγωγής
Συγγραφέας:
Κοκκίνου, Φωτεινή
Περίληψη:
Σκοπός: Πρόσφατες μελέτες αναδεικνύουν τη σχέση χαμηλής διαιτητικής πρόσληψης ασβεστίου και βιταμίνης D με αυξημένο πρωτεϊνικό καταβολισμό και αυξημένη λιπογένεση. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογήσει τις αλλαγές στην ισχνή και λιπώδη μάζα σώματος μετά από παρέμβαση διατροφικής αγωγής σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
Σχεδιασμός: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη παρέμβασης στην οποία ένα ομοιογενές δείγμα 101 υγιών μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών τυχαιοποιήθηκε σε ομάδα διατροφικής παρέμβασης (ΟΔ: n=39), όπου δόθηκαν 1200 mg ασβεστίου και 7,5 μg βιταμίνης D3 ημερησίως μέσω εμπλουτισμένων γαλακτοκομικών και παρακολουθούσαν σεμινάρια διατροφικής αγωγής; σε ομάδα παρέμβασης στις οποίες χορηγήθηκε συμπλήρωμα ασβεστίου 600 mg την ημέρα (ΟΑ: n=26) και σε ομάδα ελέγχου (ΟΕ: n= 36).
Αποτελέσματα: Στους 12 και 30 μήνες παρέμβασης η διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου, βιταμίνης D και πρωτεΐνης αυξήθηκε σημαντικά στην ΟΔ σε σχέση με την ομάδα ΟΕ(p<0,001), ενώ η πρόσληψη λίπους ήταν σημαντικά μικρότερη (p= 0,007). Επίσης, η 25(OH)D3 ορού αυξήθηκε στους 12 και τους 30 μήνες παρέμβασης, σε σχέση με την ομάδα ΟΕ (p=0,011). Κατά τους 12 μήνες παρέμβασης στην ομάδα ΟΔ παρατηρήθηκε υψηλότερη αύξηση της ισχνής μάζας ποδιών (p=0,040), αύξηση της MAMC(p<0,001) και μείωση της λιπώδους μάζας ποδιών(p=0,040) και της Tsf (p<0,001), σε σύγκριση με τις ομάδες ΟΑ και ΟΕ. Επιπλέον, στους 30 μήνες παρατηρείται στατιστικά σημαντική αύξηση του ΣΒ (p=0,049) και πτώση της Tsf (p=0,034) στην ΟΔ έναντι της ΟΕ.
Συμπέρασμα: Η εφαρμογή μίας παρέμβαση εμπλουτισμένων γαλακτοκομικών που συνδυάζει διατροφική αγωγή στην ΟΔ και στην ΟΕ μπορεί να δώσει θετικά ευρήματα ως προς τη σύσταση σώματος όταν εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των υποκειμένων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Σύσταση σώματος
Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Βιταμίνη D
Γυναίκες - Διατροφή
Περιγραφή:
99 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki33.pdf