Επίδραση μικροθρεπτικών συστατικών της Μεσογειακής Δίαιτας στην έκκριση κυτταροκινών και στην έκφραση υποδοχέων λιποπρωτεϊνών από ανθρώπινα μεσαγγειακά κύτταρα

Μεταπτυχιακή Εργασία 3296
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση μικροθρεπτικών συστατικών της Μεσογειακής Δίαιτας στην έκκριση κυτταροκινών και στην έκφραση υποδοχέων λιποπρωτεϊνών από ανθρώπινα μεσαγγειακά κύτταρα
Συγγραφέας:
Μίλεσης, Γιώργος
Περίληψη:
Θεωρητικό Υπόβαθρο: Τα μεσαγγειακά αποτελούν τα κύρια κύτταρα του σπειράματος και εμπλέκονται άμεσα στην εξέλιξη της βλάβης. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της δράσης των πολικών λιποειδών ελαιολάδου στις φλεγμονώδεις διεργασίες των ανθρώπινων μεσαγγειακών κυττάρων.
Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε κυτταρική σειρά ανθρώπινων μεσαγγειακών κυττάρων (HMCL). Προσδιορίστηκε η έκκριση των κυτταροκινών IL-6 και MCP-1 με ELISA και τα αποτελέσματα κανονικοποιήθηκαν ως προς την κυτταρική πρωτεΐνη. Τα επίπεδα mRNA του LDLr μετρήθηκαν με RT-PCR και κανονικοποιήθηκαν ως προς την β-ακτίνη. Τα ολικά πολικά λιποειδή (ΟΠΛ) ελαιολάδου εκχυλίστηκαν με τροποποιημένη κατανομή κατ’ αντιρροή και πραγματοποιήθηκαν χημικοί προσδιορισμοί.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επώαση με IL-1β (5 ng/mL) προκαλεί έκκριση του MCP-1 και της IL-6 μετά από 1 και 3 ώρες αντίστοιχα. Τα ΟΠΛ φαίνεται ότι επηρεάζουν την δράση της IL-1β με διαφορετικούς μηχανισμούς, αφού συν-επώαση των κυττάρων με ΟΠΛ και IL-1β είχε σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση της έκκρισης της IL-6 (p≤0,001), ενώ προ-επώαση (0,5-12 ώρες) των κυττάρων με ΟΠΛ και στη συνέχεια επώαση με IL-1β είχε σαν αποτέλεσμα την μερική αναστολή της έκκρισης της IL-6 (p=0,000). Προ-επώαση 12 ωρών των κυττάρων με ΟΠΛ και στη συνέχεια επώαση με IL-1β ενίσχυσε την έκκριση του MCP-1 (p=0,035). Τα ΟΠΛ φαίνεται ότι απουσία διεγέρτη αυξάνουν την έκκριση της IL-6 αλλά αναστέλλουν του MCP-1. Επιπλέον επιβεβαιώθηκε ότι η IL-1β αυξάνει τα επίπεδα mRNA του LDLr στα HMCL.
Συμπεράσματα: Η IL-1β προάγει την παραγωγή φλεγμονωδών μεσολαβητών από τα HMCL. Τα πολικά λιποειδή ελαιολάδου μπορούν να τροποποιήσουν τη δράση της, εκδηλώνοντας πιθανώς προστατευτικό ρόλο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Μεσαγγειακά κύτταρα
Mesangial cells
Ελαιόλαδο
Olive oil
Κυτταροκίνες
Cytokines
Περιγραφή:
147 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Metaptychiaki7.pdf