Σχέση λιπιδαιμικού προφίλ και διατροφικών συνηθειών σε μοναχές

Πτυχιακή Εργασία 3289
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχέση λιπιδαιμικού προφίλ και διατροφικών συνηθειών σε μοναχές
Συγγραφέας:
Παπανικόλα, Παναγιώτα
Περίληψη:
Το λιπιδαιμικό προφίλ αποτελεί παράγοντα κινδύνου αθηρωμάτωσης και καρδιαγγειακών νοσημάτων και επηρεάζεται από το γενετικό υπόβαθρο αλλά και τις διατροφικές συνήθειες, την σωματική σύσταση και τον τρόπο ζωής. Οι διαφοροποιήσεις στην εκδήλωση της αρτηριοσκλήρυνσης και της καρδιαγγειακής νόσου μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά και ανάμεσα σε εθνικότητες ή άλλες κοινωνικές υποομάδες που ακολουθούν διαφορετικές διατροφικές συνήθειες οδηγούν στην ανάγκη διερεύνησης της σχέσης της διατροφής με το λιπιδαιμικό προφίλ με πιο εξειδικευμένα κριτήρια. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου δυσλιπιδαιμίας καθώς και των διατροφικών συνηθειών όπως αυτές απαντώνται σε μια γυναικεία χριστιανική μονή. Επίσης, η σύγκριση των δεδομένων μεταξύ του δείγματος των μοναχών και ενός παρόμοιου δείγματος γυναικών αλλά και η διερεύνηση συσχετίσεων ανάμεσα στις διατροφικές συνήθειες και τους παράγοντες δυσλιπιδαιμίας και καρδιαγγειακού κινδύνου. Εξετάστηκαν 42 γυναίκες (21 μοναχές και 21 controls) από τις οποίες ελήφθησαν δεδομένα ανθρωπομετρικών στοιχείων, σωματικής σύστασης, βιοχημικών δεικτών και θρεπτικών συστατικών. Στατιστικά σημαντικές διαφορές προέκυψαν στον ΔΜΣ και το σωματικό λίπος, στην HDL και στα περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Επιπροσθέτως, θετικά συσχετίστηκαν το σωματικό βάρος με τα τριγλυκερίδια, ο ΔΜΣ και το σωματικό λίπος με τα επίπεδα γλυκόζης και τριγλυκεριδίων, η προσλαμβανόμενη ενέργεια με την γλυκόζη και αρνητικά το σωματικό βάρος και η προσλαμβανόμενη ενέργεια με την HDL χοληστερόλη. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η συσχέτιση της LDL χοληστερόλης, θετικά με το ποσοστό ολικού προσλαμβανόμενου λίπους και αρνητικά με την ποσοστιαία πρόσληψη υδατανθράκων και την κατανάλωση φυτικών ινών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-12-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές συνήθειες
Food habits
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Diet in disease
Καρδιά - Ασθένειες
Heart - Diseases
Μοναχοί - Διατροφή
Nuns - Nutrition
Χοληστερόλη
Cholesterol
Περιγραφή:
90 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, papanikola.pdf