Αξιολόγηση διαιτητικής πρόσληψης και γευματικών συνηθειών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών που κατοικούν στην Ελλάδα: συχνότητα κατανάλωσης γευμάτων και Δείκτης Μάζας Σώματος: διερεύνηση της συσχέτισης

Πτυχιακή Εργασία 3260
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση διαιτητικής πρόσληψης και γευματικών συνηθειών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών που κατοικούν στην Ελλάδα: συχνότητα κατανάλωσης γευμάτων και Δείκτης Μάζας Σώματος: διερεύνηση της συσχέτισης
Συγγραφέας:
Κοϊνάκη, Στέλλα
Περίληψη:
H παρούσα ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών, ηλικίας 3-18 ετών, που κατοικούν στην Ελλάδα. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση τηλεφωνικής συνέντευξης. Από την ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε αρνητική συσχέτιση της Συχνότητας Κατανάλωσης Γευμάτων με το Δείκτη Μάζας Σώματος, θετική συσχέτιση με δείκτες ποιότητας της διατροφής, ενώ οι συσχετίσεις με τη φυσική δραστηριότητα δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Η εικόνα αυτή ήταν εντονότερη στα παιδιά σε σχέση με τους εφήβους και στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Δείκτης Μάζας Σώματος
Παιδιά - Διατροφή
Children - Nutrition
Έφηβοι - Διατροφή
Teenagers - Nutrition
Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Food habits - Children
Διατροφικές συνήθειες - Έφηβοι
Food habits - Teenagers
Περιγραφή:
83 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, koinakh.pdf