Συσχέτιση διατροφικών συνηθειών, βιοχημικών δεικτών και ανθρωπομετρικών παραμέτρων στη στεφανιαία νόσο

Πτυχιακή Εργασία 3208
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση διατροφικών συνηθειών, βιοχημικών δεικτών και ανθρωπομετρικών παραμέτρων στη στεφανιαία νόσο
Συγγραφέας:
Τσεκούρας, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη συσχετίζει την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου με τις διατροφικές συνήθειες, τους βιοχημικούς δείκτες και τις ανθρωπομετρικές παραμέτρους. Συγκεκριμένα μετά από μελέτη δείγματος 306 ατόμων, μελετήθηκαν σ΄ αυτό το δείγμα η συσχέτιση της στεφανιαίας νόσου με τη διατροφή ασθενών και μαρτύρων(ομάδα ελέγχου) κατά το τελευταίο έτος, με δημογραφικές, κοινωνικές παραμέτρους(π χ κάπνισμα), με επίπεδα λιπιδαιμικών δεικτών, με το δείκτη μάζας σώματος και άλλες πολλές ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές που να ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέρθηκαν στην αρχή. Οι παράγοντες που προκύπτει από τη μελέτη να επηρρεάζουν και να βοηθούν στην εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου είναι το κάπνισμα, ο σακχαρώδης διαβήτης, το φύλο(οι άντρες εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά από τις γυναίκες), η υπέρταση, η αυξημένη ηλικία ,τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης και η μη κατανάλωση κόκκινου κρασιού. Ο ΔΜΣ σύμφωνα με την έρευνα επηρρεάζει κατά ανορθόδοξο τρόπο την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου. Όσο αυξανόταν ο ΔΜΣ, μειωνόταν το ποσοστό των νοσούντων ατόμων. Τέλος δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στις διατροφικές συνήθειες ασθενών-μαρτύρων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-09
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Diet in disease
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Heart - Diseases - Nutritional aspects
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Cardiovascular system - Diseases - Nutritional aspects
Ασθένειες της στεφανιαίας
Coronary heart disease
Περιγραφή:
48 σ., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki11.pdf