Οικονομικοί μετανάστες και βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Ζωγράφου

Πτυχιακή Εργασία 3107 571 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οικονομικοί μετανάστες και βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Ζωγράφου
Συγγραφέας:
Πάτρα, Παυλίνα
Περίληψη:
Στην παρούσα πτυχιακή θα αναλυθεί το πώς οι οικονομικά ανεξάρτητοι μετανάστες επηρεάζουν την βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Ζωγράφου. Επιχειρείται η παρουσίαση, η εκτίμηση και η αξιολόγηση των συνιστωσών (περιβάλλον, οικονομία, πολιτισμός, κοινωνικός παράγοντας, τεχνολογία) που διαμορφώνουν τον όρο «βιώσιμη ανάπτυξη» στην περίπτωση του Δήμου. Μέσα από εμπειρικές μελέτες βλέπουμε πως επηρεάζουν οι μετανάστες την αγορά εργασίας. Παρουσιάζεται ο ορισμός της μετανάστευσης με τις κυριότερες κατηγορίες της και τα χαρακτηριστικά που έχει ένας μετανάστης. Μέσα από την έρευνα επιχειρείται να διευκρινιστεί με ποιους τρόπους, οι επιχειρηματίες μετανάστες του Δήμου, συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Ζωγράφου
Sustainable development - Greece - Attica (Nome) - Zografou
Μετανάστες - Οικονομικές συνθήκες - Ελλάδα
Immigrants - Economic conditions - Greece
Αποδημία και εποίκηση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Ζωγράφου
Emigration and immigration - Greece - Attica (Nome) - Zografou
Περιγραφή:
105 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Patra_Pavlina.pdf