Η δενδροκομία ως παράγοντας ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου: η περίπτωση των δενδροκομικών καλλιεργιών του Νομού Ημαθίας

Πτυχιακή Εργασία 3096
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η δενδροκομία ως παράγοντας ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου: η περίπτωση των δενδροκομικών καλλιεργιών του Νομού Ημαθίας
Συγγραφέας:
Πιτσιλού, Χρυσούλα
Επιβλέπων καθηγητής:
Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
Περίληψη:
Οι δενδρώδεις καλλιέργειες αποτελούν σημαντικό μέρος του γεωργικού εισοδήματος, ενώ η εξαγωγή αγροτικών προϊόντων από τη χώρα μας παρουσιάζει μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον. Με την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγάλωσε η ανάγκη για εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και την προσαρμογή των μεθόδων της δενδροκομικής παραγωγής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Η ανησυχία των καταναλωτών για την αυξημένη χρήση φυτοφαρμάκων αλλά και για την μόλυνση των υπόγειων νερών από λιπάσματα οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργίας συστημάτων ολοκληρωμένης δενδροκομίας. Τα συστήματα αυτά είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα γιατί επιτρέπουν να γίνεται η καλλιέργεια των οπωροφόρων δένδρων με τη λιγότερη χρησιμοποίηση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και χωρίς την επιβάρυνση του οικοσυστήματος.
Το γεγονός αυτό επιτρέπει στον παραγωγό να μεγιστοποιεί τις αποδόσεις του από την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων αλλά και στον καταναλωτή να «βάζει στο πιάτο του» ασφαλή και υγιεινά προϊόντα. Τα συστήματα ολοκληρωμένης δενδροκομίας πρέπει να εφαρμόζονται από όλους τους παραγωγούς με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε η χώρα μας να αποτελεί έναν αξιόπιστο εξαγωγέα αυτών των προϊόντων.
Τέλος, δεν πρέπει να σταματήσει η προσπάθεια του κράτους για συνεχή ενημέρωση των Ελλήνων αγροτών. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με ποικίλους τρόπους, όπως για παράδειγμα, των γεωπόνων, παλαιότερων και νεότερων. Πρέπει να τονιστεί ότι δυστυχώς στην ελληνική αγορά δεν κυκλοφορούν αρκετά κατάλληλα βιβλία που θα βοηθήσουν τον παραγωγό στην κατάλληλη επιμόρφωσή του γύρω από τα αγροτικά ζητήματα που τον απασχολούν.
Το περιεχόμενο της εργασίας ταξινομείται και παρουσιάζεται ως εξής:
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η κατάσταση του αγροτικού τομέα. Αρχικά, γίνεται μια παρουσίαση που διαφοροποιεί τον αγροτικό χώρο της Ελλάδας από εκείνο άλλων χωρών, κυρίως, της Ευρώπης. Επίσης, παρουσιάζονται οι δενδροκομικές καλλιέργειες της ελληνικής γεωργίας, ενώ γίνεται μία λεπτομερής ανάλυση των αγροτικών προϊόντων του Νομού Ημαθίας (ροδάκινα, μήλα, κεράσια, αχλάδια, κ. ά.).
Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για τη βιολογική καλλιέργεια ή αλλιώς την βιολογική οπωροκομία, ένα «κεφάλαιο» εξίσου σοβαρό και για τους παραγωγούς και για τους καταναλωτές. Οι τελευταίες ενότητες του πρώτου κεφαλαίου σχετίζονται με τον αγροτουρισμό και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και με την πολυαπασχόληση και τη δράση της Ελληνίδας αγρότισσας και το ρόλο των νέων αγροτών.
Το δεύτερο κεφάλαιο είναι πιο συγκεκριμένο και σχετίζεται με τον αγροτικό τομέα της κεντρικής Μακεδονίας και κυρίως του Νομού Ημαθίας. Αρχικά, γίνεται λόγος για τα κοινωνικά, οικονομικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Ο Νομός Ημαθίας είναι ένας νομός με ευνοϊκό κλίμα για τους αγρότες και πλούσιο έδαφος. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται τα αγροτικά προϊόντα της περιφέρειας Ημαθίας, καθώς και τα Περιφερειακά Επιχειρισιακά Προγράμματα. Το κεφάλαιο κλείνει με τους αγροτουριστικούς συνεταιρισμούς και την απασχόληση των αγροτισσών στο Νομό Ημαθίας.
Το τρίτο κεφάλαιο εμπεριέχει στοιχεία που αφορούν τον αγροτικό τομέα του Νομού Ημαθίας. Η ενότητα που ακολουθεί, αναφέρεται στην εξέλιξη της αγροτικής παραγωγής της περιοχής τα τελευταία δέκα χρόνια, καθώς, και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων του νομού. Ακολουθεί μια αναφορά στο γεωργικό και αγροτικό εισόδημα του νομού, ενώ η τελευταία ενότητα εμπεριέχει στοιχεία για το ρόλο της Ελληνίδας αγρότισσας στο Νομό Ημαθίας.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση και ανάλυση όσον αφορά τον αγροτικό τομέα του Νομού Ημαθίας και που φαίνεται αναλυτικότερα μέσα από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους παραγωγούς του νομού.
Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας, τα γενικά συμπεράσματα της παρούσας εργασίας, καθώς και οι προβληματισμοί σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις του αγροτικού τομέα στο Νομό Ημαθίας.
Η συνοπτική αυτή παρουσίαση των κεφαλαίων έχει ως αντικειμενικό σκοπό να δώσει μια πλήρη εικόνα στον αναγνώστη, που θα θελήσει να εμβαθύνει τις γνώσεις του όσον αφορά τα αγροτικά ζητήματα της χώρας και να τα κατανοήσει καλύτερα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωργία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Γεωργία - Ελλάδα - Ημαθία (Νομός)
Γεωργία - Οικονομικές απόψεις
Δενδροκομία - Ελλάδα - Ημαθία (Νομός)
Λέξεις-κλειδιά:
Δενδροκομία, ύπαιθρος, περιφερειακή ανάπτυξη
Περιγραφή:
86 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

PITSILOY+X.-OOO-2003.pdf

67 MB