Επίδραση διατροφικής παρέμβασης σε βιοχημικούς δείκτες όπως η C - αντιδρώσα πρωτεΐνη σε ψυχιατρικούς ασθενείς που λαμβάνουν ως αντιψυχωσικό φάρμακο ολανζαπίνη

Πτυχιακή Εργασία 3065
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση διατροφικής παρέμβασης σε βιοχημικούς δείκτες όπως η C - αντιδρώσα πρωτεΐνη σε ψυχιατρικούς ασθενείς που λαμβάνουν ως αντιψυχωσικό φάρμακο ολανζαπίνη
Συγγραφέας:
Μιχαήλ, Ευγενία
Περίληψη:
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η αξιολόγηση των μεταβολών διαφόρων ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών, όπως σωματικό βάρος, λιπώδης μάζα καθώς και βιοχημικών δεικτών, όπως LDL, HDL,CRP, μετά από μια τριμηνιαία διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με σοβαρές πνευματικές διαταραχές που λαμβάνουν ως φαρμακευτική αγωγή ολανζαπίνη.
Υλικό-μέθοδος: Μελετήθηκαν στοιχεία από 39 άνδρες-γυναίκες, όλοι οι ασθενείς ήταν υπέρβαροι με ένα μέσο σωματικό βάρος 92.325±24.8426 Kg. Το διατροφικό πρόγραμμα ήταν πλήρως εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, στο ιατρικό ιστορικό και στις διαιτητικές ανάγκες του καθενός. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις πριν και μετά τη διατροφική παρέμβαση όσο αφορά ανθρωπομετρικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά.
Αποτελέσματα: Σημαντικές απώλειες στο σωματικό βάρος και στη λιπώδη μάζα βρέθηκαν στους ασθενείς με σοβαρές πνευματικές διαταραχές (p<0,005) από την αρχή μέχρι τους τρεις μήνες της διατροφικής παρέμβασης.
Συμπέρασμα: Η διατήρηση ή η απώλεια του σωματικού βάρους μπορεί να επιτευχθεί σε ασθενείς με σοβαρές πνευματικές διαταραχές που λαμβάνουν ως φαρμακευτική αγωγή ολανζαπίνη όταν ακολουθείται εξατομικευμένη διατροφική παρέμβαση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Σχιζοφρένεια
Schizophrenia
Ολανζαπίνη
Olanzapine
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Diseases - Nutritional aspects
Περιγραφή:
42 σ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Mixail_Evgenia.pdf