Απασχόληση και ανεργία: η περίπτωση των "νέων ανέργων"

Πτυχιακή Εργασία 3016 848 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Απασχόληση και ανεργία: η περίπτωση των "νέων ανέργων"
Συγγραφέας:
Πετκίδου, Ειρήνη
Περίληψη:
Το φαινόμενο της ανεργίας, ως ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας και όχι μόνο, έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο μελέτης για πολλούς οικονομολόγους, αναλυτές και μελετητές. Επομένως, η συγκεκριμένη μελέτη σκοπεύει να προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την απασχόληση και την ανεργία, μέσω της παρουσίασης των προηγούμενων εμπειρικών μελετών και της δειγματοληπτικής έρευνας, η οποία διήρκησε από τις αρχές του Ιανουαρίου έως τις αρχές του Απριλίου του 2007. Ο αριθμός των ερωτηθέντων ήταν εκατό (100) άνεργα άτομα και η δειγματοληπτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η χρήση του ερωτηματολογίου. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας συμπεραίνουμε ότι ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες που επηρεάζει αρνητικά την απασχόληση είναι το επίπεδο μόρφωσης και η ύπαρξη ή μη των κατάλληλων προσόντων του ανέργου. Παράλληλα, πολύ υψηλά εμφανίζονται τα ποσοστά των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, ειδικότερα όσων είναι από 18-24 ετών, καθώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσαρμογής κατά τη μετάβαση από το εκπαιδευτικό σύστημα στην αγορά εργασίας. Από την εμπειρική ανάλυση προκύπτει ότι το φύλο και η ηλικία των ανέργων παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση των ποσοστών της απασχόλησης και της ανεργίας, καθώς το γυναικείο φύλο έχει υψηλότερα ποσοστά ανεργίας από το ανδρικό φύλο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-13
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ανεργία - Ελλάδα
Unemployment - Greece
Εργασία και εργαζόμενοι - Ελλάδα
Labor market - Greece
Περιγραφή:
256 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki23.pdf