Παραγωγή και διακίνηση ελαιολάδου στην περιοχή της Χαλκιδικής: εμπορικά κανάλια και πρακτικές Logistics

Πτυχιακή Εργασία 3010 928 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Παραγωγή και διακίνηση ελαιολάδου στην περιοχή της Χαλκιδικής: εμπορικά κανάλια και πρακτικές Logistics
Συγγραφέας:
Σιαφλιάκη, Δήμητρα
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή μελέτη με θέμα « Παραγωγή και διακίνηση ελαιολάδου στην περιοχή της Χαλκιδικής. Εμπορικά κανάλια και πρακτικές Logistics» έχει σκοπό τη μελέτη της παραγωγικής διαδικασίας του ελαιολάδου και της εφοδιαστικής αλυσίδας του ελαιοπαραγωγικού κλάδου και την παρουσίαση αυτής, με όλες τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει σε όλα τα στάδια της κάθε λειτουργίας Logistics. Ερευνά πρακτικές παραγωγής και προώθησης του ελαιολάδου και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ελαιολάδου της Χαλκιδικής. Για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών έγινε επίσκεψη σε ελαιοτριβείο στο χωριό Πορταριά της Χαλκιδικής, όπου λήφθηκε φωτογραφικό υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία. Η έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της εργασίας, έδωσε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αξιοποίηση των λειτουργιών Logistics από τις ελαιοπαραγωγικές επιχειρήσεις της Χαλκιδικής. Με την ολοκλήρωση αυτής της έρευνας, η εργασία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Εφοδιαστική είναι αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρήσεων, τόσο της ελαιοπαραγωγής, όσο και των υπόλοιπων κλάδων και παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία και την επιβίωση τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ελαιόλαδο - Ελλάδα - Χαλικιδική (Νομός)
Olive oil - Greece - Chalikidiki (Nome)
Εφοδιαστική - Ελλάδα - Χαλικιδική (Νομός)
Logistics - Greece - Chalikidiki (Nome)
Περιγραφή:
120 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, siaflaki_dimitra.pdf