Μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες: η περίπτωση των ΚΕΠ

Μεταπτυχιακή Εργασία 2997
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες: η περίπτωση των ΚΕΠ
Συγγραφέας:
Γκουλούση, Ιωάννα
Επιβλέπων καθηγητής:
Τσίτουρας, Αναστάσιος
Περίληψη:
Σκοπός της έρευνας είναι να προσδιορίσει τους παράγοντες εκείνους που προσδιορίζουν τη συνολική ικανοποίηση των πολιτών από τα ΚΕΠ με βάση την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Καλαμάτας με τη διανομή ερωτηματολογίου. Συνολικά, συγκεντρώθηκαν διακόσια ενενήντα εφτά ερωτηματολόγια. Από την έρευνα προέκυψε ότι η συνολική ικανοποίηση των πολιτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ένα σύνολο παραγόντων που προσδιορίζουν την εξυπηρέτηση, την εμπιστοσύνη, το προσωπικό και το περιβάλλον των ΚΕΠ. Άρα, το πόσο ικανοποιημένος είναι ο πολίτης από τις προσφερόμενες υπηρεσίες των ΚΕΠ εξαρτάται από ένα σύνολο μεταβλητών που προσδιορίζουν την εξυπηρέτηση, την εμπιστοσύνη, το προσωπικό και το περιβάλλον τον ΚΕΠ από ότι η κάθε μεταβλητή μόνη της.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός) - Καλαμάτα
Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί και επιχειρήσεις - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός) - Καλαμάτα
Municipal services - Greece - Messenia (Nome) -Kalamata
County services - Greece - Messenia (Nome) - Kalamata
Λέξεις-κλειδιά:
Ικανοποίηση, πολίτες, δημόσιες υπηρεσίες, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Περιγραφή:
226 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Metaptychiaki7.pdf