Η επίδραση της διαιτητικής πρόσληψης νατρίου στην εμφάνιση μυϊκών κραμπών κατά τη διάρκεια παρατεταμένης άσκησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 2985 935 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της διαιτητικής πρόσληψης νατρίου στην εμφάνιση μυϊκών κραμπών κατά τη διάρκεια παρατεταμένης άσκησης
Συγγραφέας:
Αρναούτης, Ιωάννης
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθεί η επίδραση της χορήγησης αθλητικών ποτών με διαφορετική σύσταση σε νάτριο, κατά τη διάρκεια παρατεταμένης άσκησης, στη διατήρηση της υδατικής ισορροπίας, των επιπέδων νατρίου στο αίμα και στην εμφάνιση μυϊκών κραμπών. Στη μελέτη συμμετείχαν 13 νέοι υγιείς, μη προπονημένοι άντρες. Το πειραματικό πρωτόκολλο περιλάμβανε τρίωρης διάρκειας άσκηση μέτριας έντασης, στο κυκλοεργόμετρο και στο δαπεδοεργόμετρο (εναλλαγή ανά 30 λεπτά), 20 λεπτά άρσεις των γαστροκνημίων επί ακροστασία και τέλος 45 λεπτά γρήγορο ανηφορικό περπάτημα στο δαπεδοεργόμετρο (5,5 km/h, 12% κλίση). Καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης, οι απώλειες των υγρών, οι οποίες προσδιορίζονταν με βάση τη μεταβολή του σωματικού βάρους, αναπληρώνονταν με την αντίστοιχη κατανάλωση ενός από τα υπό εξέταση διαλύματα: (i) Νερό με γλυκαντικές ουσίες και χρωματισμένο (εικονική δοκιμή, placebo). (ii) Μεταλλικό νερό (νάτριο <0,3 mmol/L). (iii) Διάλυμα χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο (52 mg/100 ml) και γλυκόζη (6%). (iv) Διάλυμα υψηλής περιεκτικότητας σε νάτριο (84 mg/100 ml) και γλυκόζη (6%). Τα ποτά που περιείχαν νάτριο απέτρεψαν την εμφάνιση υπονατριαιμίας στους εθελοντές σε αντίθεση με τα ποτά που δεν περιείχαν και διατήρησαν επίσης σταθερό τον όγκο του πλάσματος. Σε κανέναν από τους εθελοντές δεν παρατηρήθηκε εμφάνιση μυϊκής κράμπας. Ωστόσο, σε τέσσερις εθελοντές παρατηρήθηκαν πρόδρομα συμπτώματα μυϊκών κραμπών (σφίξιμο και έντονος πόνος γαστροκνημίου) είτε κατά τη διάρκεια της εικονικής δοκιμής (2 εθελοντές), είτε κατά τη διάρκεια της χορήγησης νερού (1 εθελοντής), είτε κατά τη διάρκεια της χορήγησης αθλητικού ποτού με χαμηλή συγκέντρωση νατρίου (1 εθελοντής). Τα επίπεδα νατρίου στις περιπτώσεις αυτές ήταν εντός του εύρους της ήπιας υπονατριαιμίας (132, 132, 132,5 και 134 mEq/L).
Συμπερασματικά, τα ποτά με νάτριο απέτρεψαν τη μείωση του όγκου του πλάσματος και των επιπέδων νατρίου, ενώ παράλληλα βρέθηκαν ενδείξεις οι οποίες υποδηλώνουν ότι τα μειωμένα επίπεδα νατρίου στο αίμα, είναι πιθανό να προκαλέσουν πρόδρομα συμπτώματα και κατ’ επέκταση εμφάνιση μυϊκών κραμπών κατά τη διάρκεια παρατεταμένης άσκησης σε θερμό περιβάλλον.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Νάτριο - Διαιτολογικές απόψεις
Sodium - Nutritional aspects
Άσκηση - Φυσιολογικές απόψεις
Exercise - Physiological aspects
Περιγραφή:
69 σ., σχ., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Metaptychiaki37.pdf