Ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδικτυακής μονάδας διατροφής για παροχή υπηρεσιών διατροφικής υποστήριξης

Μεταπτυχιακή Εργασία 2966 934 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδικτυακής μονάδας διατροφής για παροχή υπηρεσιών διατροφικής υποστήριξης
Συγγραφέας:
Ζέρβας, Δημήτρης
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια, η Πληροφορική και το Διαδίκτυο τίθενται, σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό, στην υπηρεσία των Επιστημών της Υγείας (Health Informatics) και της Επιστήμης της Διατροφής (Nutrition Informatics).

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η κατασκευή διαδικτυακής εφαρμογής (Internet application) για παροχή υηρεσιών διατροφικής φροντίδας, καθώς και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της ως εργαλείο για τη μεταβολή (i) του βαθμού επίγνωσης του χρήστη αναφορικά με τη θρεπτική αξία της διατροφής του (nutrition awareness) και (ii) του ενδιαφέροντός του για αναζήτηση περαιτέρω πληροφόρησης σχετικά με τη βελτίωση των διατροφικών του συνηθειών.

Στα πλαίσια της μελέτης, κατασκευάστηκε διαδικτυακή εφαρμογή διαδραστικού χαρακτήρα, με δυνατότητες ανάλυσης της διατροφικής πρόσληψης του χρήστη σε θρεπτικά συστατικά και αντιπαραβολής της με συνιστώμενες διαιτητικές προσλήψεις.
Η μελέτη αξιολόγησης της διαδικτυακής εφαρμογής διενεργήθηκε σε δείγμα φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, μέσω online ερωτηματολογίων που συνεπληρώθησαν πριν και μετά τη χρήση της εφαρμογής.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής απεδείχθη αποτελεσματική στην αύξηση του βαθμού ενδιαφέροντος των χρηστών για τη βελτίωση της διατροφής τους, ενώ ταυτόχρονα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του ιστοχώρου έγιναν αποδεκτά σε ικανοποιητικό βαθμό από αυτούς. Ο βαθμός διατροφικής επίγνωσης δεν σημείωσε στατιστικά σημαντική μεταβολή.

Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι ενθαρρυντικά ως προς την αξιοποίηση του Διαδικτύου στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών διατροφικής φροντίδας και υποστήριξης. Παράλληλα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναυσμα για την υλοποίηση μελέτης διατροφικής παρέμβασης, βασιζόμενης στο Διαδίκτυο, με στόχο τη διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους και την υϊοθέτηση ισορροπημένων διαιτητικών συνηθειών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-23
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Πληροφορική της υγείας
Medical informatics
Διατροφική πληροφορική
Nutrition ιnformatics
Διατροφικές συνήθειες
Food habits
Διατροφή
Nutrition
Περιγραφή:
122 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0