Βιβλιοκριτικές: Η ιστορική εξέλιξη των οικισμών στην περιοχή του Αλιάκμονα κατά την Τουρκοκρατία. Ο Κώδικας αρ. 201 της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ζαβορδας / Χατζηϊωάννου Μαρία Χριστίνα, Έκδοση του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, αρ. 75, Αθήνα 2000, σ. 358

Άρθρο Περιοδικού 290 778 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιβλιοκριτικές: Η ιστορική εξέλιξη των οικισμών στην περιοχή του Αλιάκμονα κατά την Τουρκοκρατία. Ο Κώδικας αρ. 201 της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ζαβορδας / Χατζηϊωάννου Μαρία Χριστίνα, Έκδοση του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, αρ. 75, Αθήνα 2000, σ. 358
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Δημιουργός:
Λεοντσίνη, Μαρία
Σελίδες:
σ. 183-184
Σημειώσεις:
Βιβλιοκριτικές, Χατζηϊωάννου Μαρία Χριστίνα, Αλιάκμονας, οικιστική ανάπτυξη, τουρκοκρατία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0