Επιχειρηματική δραστηριότητα και βιώσιμη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές. Μελέτη περίπτωσης: επιχειρήσεις σε περιοχές του Νομού Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 2753
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιχειρηματική δραστηριότητα και βιώσιμη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές. Μελέτη περίπτωσης: επιχειρήσεις σε περιοχές του Νομού Αττικής
Συγγραφέας:
Κόκκαλη, Κωνσταντίνα
Επιβλέπων καθηγητής:
Καλδής, Π.
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η κατάσταση των επιχειρήσεων που εδρεύουν σε αστικές περιοχές του Νομού Αττικής, σύμφωνα με την εφαρμογή των τριών διαστάσεων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (οικονομική-κοινωνική-περιβαλλοντική). Για το σκοπό αυτό με τη χρησιμοποίηση ενός κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, συγκεντρώθηκαν στοιχεία που αφορούσαν τα διάφορα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων βάσει πάντα των τριών διαστάσεων της Β.Α. Το δείγμα αφορούσε 41 επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν γεωγραφικά στις 5 περιοχές της Αττικής (Ν.Ιωνία, Ηράκλειο, Μεταμόρφωση, Φιλαδέλφεια, Χαλκηδώνα) Η επιλογή των επιχειρήσεων έγινε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας ανά περιοχή. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με μεθόδους περιγραφικής στατιστικής, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι δίνεται μεγαλύτερη σημασία από τις επιχειρήσεις σε ενέργειες και δαπάνες που θα τους εξασφαλίσουν ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον, καθώς και θα προβάλλουν το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν, παρά για την προστασία του περιβάλλοντος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Αειφορική ανάπτυξη
Επιχειρήσεις - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Λέξεις-κλειδιά:
Επιχειρηματικότητα, βιώσιμη ανάπτυξη, πόλεις, αστικές περιοχές
Περιγραφή:
196 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Metaptychiaki6.pdf