Η επίδραση του υπερμαραθώνιου αγώνα "Σπάρταθλον 2003" στην ερυθροποίηση

Πτυχιακή Εργασία 2699
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση του υπερμαραθώνιου αγώνα "Σπάρταθλον 2003" στην ερυθροποίηση
Συγγραφέας:
Χρήστου, Αλεξάνδρα
Επιβλέπων καθηγητής:
Ματάλα, Αντωνία Λήδα
Περίληψη:
Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να μελετηθεί η επίδραση του υπερμαραθωνίου αγώνα «Σπάρταθλον» στην ερυθροποίηση, μέσω των αλλαγών που υφίστανται η ορμόνη ερυθροποιητίνη, ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων, το ποσοστό των δικτυοερυθροκυττάρων, ο αιματοκρίτης και η συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης. Το αγώνισμα αυτό χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο δύσκολα αθλήματα υπεραντοχής στον κόσμο, λόγω της υψηλής έντασης και διάρκειας. Στην προοπτική αυτή μελέτη συμμετείχαν 18 μαραθωνοδρόμοι και των δυο φύλων, οι οποίοι τερμάτισαν στο χρονικό όριο των 36 ωρών. Πραγματοποιήθηκαν τρεις αιμοληψίες, την προηγούμενη μέρα, αμέσως μετά και 48 ώρες μετά των αγώνα.
Μετά από την ανάλυση των δειγμάτων βρέθηκε: Ι) Ο αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων, η αιμοσφαιρίνη και ο αιματοκρίτης δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη μείωση αμέσως μετά την άσκηση συγκριτικά με τον αριθμό πριν την άσκηση, ενώ μειώθηκαν σημαντικά 48 ώρες μετά σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν και αμέσως μετά την άσκηση (p-value = 0,000). ΙΙ) Η ερυθροποιητίνη και τα δικτυοερυθροκύτταρα αυξήθηκαν σημαντικά (p-value < 0,05) αμέσως μετά και 48 ώρες μετά την άσκηση. Η ερυθροποιητίνη μειώθηκε σημαντικά 48 ώρες μετά σε σχέση με αμέσως μετά την άσκηση, όχι όμως και τα δικτυοερυθροκύτταρα. ΙΙΙ) Μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ της ερυθροποιητίνης και του ποσοστού δικτυοερυθροκυττάρων 48 ώρες μετά την άσκηση (συντελεστής συσχέτισης Spearman = 0,488, p-value = 0,040). ΙV) Ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ των αντίστοιχων τιμών της ορμόνης και του αριθμού ερυθρών κυττάρων 30 λεπτά μετά την άσκηση (συντελεστής συσχέτισης Spearman = -0,707, p-value = 0,001) καθώς και 48 ώρες μετά την άσκηση (συντελεστής συσχέτισης Spearman = -0,664, p-value = 0,003).
Τα ευρήματα αυτής της μελέτης συμφωνούν με ευρήματα προηγουμένων ερευνών ως προς τις αλλαγές των παραμέτρων που μελετήθηκαν. Όμως στη μελέτη αυτή, δε μπορούν όμως να διεξαχθούν συμπεράσματα για τον τρόπο και τον βαθμό που ο υπερμαραθώνιος επιδρά στη διαδικασία της ερυθροποίησης. Για τη διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων χρειάζεται μια μελλοντική μελέτη που θα εξετάζει μεγαλύτερο αριθμό παραμέτρων σχετικών με την ερυθροποίηση, σε μεγαλύτερο δείγμα και σε μεγαλύτερο εύρος χρόνου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Μαραθώνιος δρόμος
Marathon running
Ερυθροποίηση
Erythropoiesis
Περιγραφή:
41 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, xrhstou2.pdf