Διατροφικά πρότυπα και δείκτες υγείας σχετιζόμενοι με τη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογική μελέτη

Πτυχιακή Εργασία 2671
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφικά πρότυπα και δείκτες υγείας σχετιζόμενοι με τη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογική μελέτη
Συγγραφέας:
Δημητρίου, Δήμητρα
Περίληψη:
Σκοπός: Η ανίχνευση και η αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών και των δεικτών υγείας (συστολική αρτηριακή πίεση [ΣΑΠ], ολική χοληστερόλη, Δείκτης Μάζας Σώματος [ΔΜΣ], γλυκόζη αίματος) των ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.(ΧΚΑ)
Υλικό-Μέθοδος: 107 ασθενείς με ΧΚΑ (κλάσμα εξώθησης καρδιάς <45%) 90 άντρες και 17 γυναίκες με μέση τιμή ηλικίας 64.9±13.8 έτη που είχαν νοσηλευθεί στη Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών εξετάστηκαν. Μέσω του ερωτηματολογίου Hellenic Chronic Heart Failure Protocol που χρησιμοποιήθηκε καταγράφηκαν το πρόσφατο ιατρικό ιστορικό, το βάρος, το ύψος και υπολογίστηκε ο ΔΜΣ, η περιφέρεια μέσης, η περιφέρεια ισχύος, οι καπνιστικές συνήθειες, η φυσική δραστηριότητα και οι διατροφικές συνήθειες των ασθενών. Η αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών έγινε με ημιποσοτικό ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το SPSS 13.
Αποτελέσματα: Από τους 107 ασθενείς 84% ήταν άντρες και 16% ήταν γυναίκες με μέση τιμή ηλικίας 64.9±13.8 έτη. Η μέση τιμή του ΔΜΣ ήταν 27.1± 4.8 kg/m2 και 25% των ασθενών ήταν παχύσαρκοι. Η μέση τιμή της περιφέρειας μέσης ήταν 99.1±14.9 cm και της περιφέρειας ισχύος 101.9±13.3 cm. 55% των ασθενών εμφάνιζαν υπέρταση και 15% την αντιμετώπιζαν με δίαιτα, 31% των ασθενών έπασχαν από σακχαρώδη διαβήτη και 25% ακολουθούσαν ειδική δίαιτα και 27% των ασθενών εμφάνιζαν δυσλιπιδαιμίες και 19% τις αντιμετώπιζε με δίαιτα. 63% των ασθενών ήταν πρώην καπνιστές και 8% ήταν νυν καπνιστές. Τέλος 34% των ασθενών είχαν καθιστικό τρόπο ζωής.
Όσον αφορά τις διαιτητικές συνήθειες σε ορισμένες ομάδες τροφίμων βρέθηκαν αποκλίσεις από τις διαιτητικές συστάσεις. Αυτές οι ομάδες ήταν το κόκκινο κρέας όπου η μέση κατανάλωση του ήταν 2.11±1.37 μερίδες/ εβδομάδα έναντι 1 μερίδας/ εβδομάδα, τα ψάρια που η μέση κατανάλωση του ήταν 1.36± 0.99 μερίδες/ εβδομάδα έναντι 3 μερίδες/ εβδομάδα, τα αυγά που η μέση κατανάλωση τους ήταν 0.82±1.27 μερίδες/ εβδομάδα έναντι 3 μερίδες/ εβδομάδα, το γάλα που η μέση κατανάλωση του ήταν 4.17±3.31 μερίδες/ ημέρα έναντι 2-3 μερίδες/ ημέρα, το λευκό τυρί που η κατανάλωση του ήταν 3.50±2.66 μερίδες/ ημέρα και το κίτρινο τυρί που η μέση κατανάλωση του ήταν 2.09± 2.54 μερίδες/ ημέρα έναντι 1-2 μερίδες/ ημέρα και τα φρούτα που η μέση κατανάλωση τους ήταν 5.18±2.42 μερίδες/ ημέρα έναντι 3-4 μερίδες/ ημέρα.
Επίσης βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές αρνητικές συσχετίσεις ανάμεσα στα πουλερικά και τα αυγά με τη ΣΑΠ, τα φρούτα και την ολική χοληστερόλη, τα όσπρια και το ΔΜΣ, τα ψάρια και τη γλυκόζη αίματος. Στατιστικά σημαντική συσχέτιση βρέθηκε ανάμεσα στο καφέ και τη γλυκόζη αίματος.
Συμπεράσματα: Οι διατροφικές συνήθειες των ασθενών με ΧΚΑ απέχουν από τις διαιτητικές συστάσεις σε ορισμένες ομάδες τροφίμων. Ακόμα η διατροφή σχετίζεται με τους κύριους παράγοντες κινδύνου της ΧΚΑ. Τέλος, η διαιτητική παρέμβαση θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της νόσου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-12-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Καρδιακή ανεπάρκεια
Heart failure
Καρδιά - Ασθένειες
Heart - Diseases
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες
Cardiovascular system - Diseases
Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Διατροφικές συνήθειες
Food habits
Περιγραφή:
58 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, dimitriou.pdf