Συσχέτιση γενετικών και διατροφικών παραγόντων με παραμέτρους παχυσαρκίας και ινσουλινοαντίστασης σε υγιείς Ελληνίδες γυναίκες

Διδακτορική Διατριβή 2652 741 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση γενετικών και διατροφικών παραγόντων με παραμέτρους παχυσαρκίας και ινσουλινοαντίστασης σε υγιείς Ελληνίδες γυναίκες
Συγγραφέας:
Μελίστας, Λάμπρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Αντωνοπούλου, Σμαραγδή
Περίληψη:
Στην παθοφυσιολογία της παχυσαρκίας και των συνοδών μεταβολικών ανωμαλιών, όπως η ινσουλινοαντίσταση και η δυσλιπιδαιμία, φαίνεται ότι εμπλέκονται οι λιπογενείς ορμόνες αντιπονεκτίνη (ADIPOQ) και βισφατίνη (PBEF1), η περιλιπίνη (PLIN) που περιβάλλει τα ενδοκυτταρικά σταγονίδια λίπους και η απολιποπρωτεΐνη Ε (APOE) που είναι συστατικό των λιποπρωτεϊνών του πλάσματος. Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να διερευνηθεί η επίδραση ενός αριθμού γενετικών πολυμορφισμών των γονιδίων APOE, PLIN, ADIPOQ και PBEF1 στην παχυσαρκία, στο λιπιδαιμικό προφίλ και στην αντίσταση στην ινσουλίνη σε ένα δείγμα Ελληνίδων γυναικών. Επιπλέον, εξετάστηκε η σχέση της διατροφής με τα επίπεδα της κυκλοφορούσας ορμόνης, καθώς και του δραστικού κλάσματός της υψηλού μοριακού βάρους (HMW). Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 349 υγιείς Ελληνίδες γυναίκες στις οποίες έγιναν μετρήσεις ανθρωπομετρίας και σύστασης σώματος (DXA) προσδιορισμός βιοχημικών δεικτών (γλυκόζη, λιπιδαιμικό προφίλ, ορμόνες) καθώς και αξιολόγηση της διαιτητικής πρόσληψης. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η γενετική ποικιλομορφία στα γονίδια που μελετήθηκαν εμπλέκεται στην ευαισθησία στην ινσουλίνη (APOE, ADIPOQ, PBEF1) και στη ρύθμιση του λιπιδαιμικού προφίλ (APOE, PLIN), ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε ότι η παχυσαρκία, αλληλεπιδρώντας με τα APOE και ADIPOQ γονίδια, ευνοεί την έκφραση της γενετικής προδιάθεσης για την ινσουλινοαντίσταση. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε ότι η διατροφή είναι ένας περιβαλλοντικός παράγοντας που παίζει ρόλο στην ευαισθησία στην ινσουλίνη, στη συγκεκριμένη μελέτη μέσω της επίδρασής της δίαιτας στα επίπεδα της κυκλοφορούσας αντιπονεκτίνης, μιας αντιποκίνης που είναι γνωστή για τη συσχέτισή της με την αντίσταση στην ινσουλίνη. Η μελέτη αυτή στον ελληνικό πληθυσμό συμβάλλει στην έρευνα για τον εντοπισμό των γενετικών και διατροφικών παραγόντων που σχετίζονται και πιθανόν ρυθμίζουν μεταβολικές ανωμαλίες, όπως η ινσουλινοαντίσταση που εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία χρόνιων εκφυλιστικών ασθενειών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ινσουλινοαντίσταση
Insulin resistance
Παχυσαρκία - Γυναίκες
Obesity - Women
Παχυσαρκία - Γενετικές απόψεις
Obesity - Genetic aspects
Περιγραφή:
290 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0