Επίδραση της σύστασης της δίαιτας στην απώλεια βάρους και τη σύσταση σώματος σε παχύσαρκους εφήβους (αγόρια)

Μεταπτυχιακή Εργασία 2605 505 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση της σύστασης της δίαιτας στην απώλεια βάρους και τη σύσταση σώματος σε παχύσαρκους εφήβους (αγόρια)
Συγγραφέας:
Χρέμου, Αικατερίνη
Περίληψη:
Η σύσταση της δίαιτας σε μακροθρεπτικά συστατικά έχει ερευνηθεί εκτενώς ως παράγοντας που επηρεάζει τη σύσταση σώματος και τη ρύθμιση του βάρους σε παχύσαρκους ενήλικες. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της σύστασης της δίαιτας στην απώλεια βάρους και τη σύσταση σώματος σε υγιείς παχύσαρκους εφήβους (αγόρια). Η αρχική υπόθεση είναι οτι μια δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων, χωρίς ενεργειακό περιορισμό θα είχε καλύτερα αποτελέσματα ως προς την απώλεια και διατήρηση βάρους και τη μείωση σωματικού λίπους, συγκρινόμενη με δίαιτα υποθερμιδική σε υγιή παχύσαρκα αγόρια. Το δείγμα αποτελούνταν από 21 υγιή παχύσαρκα αγόρια που προσήλθαν στο νοσοκομείου Παίδων «Π.καιΑ. Κυριακού», μέσης ηλικίας 12,76  2,04 έτη, τα οποία στη συνέχεια χωρίστηκαν τυχαία σε 2 ομάδες ανάλογα με τη σύσταση της δίαιτας που θα ακολουθούσαν: η ομάδα με την υποθερμιδική δίαιτα χαμηλού λίπους (Low FΑΤ group) με 11 άτομα που ακολουθήσε δίαιτα με μειωμένη συνολική προσλαμβανόμενη ενέργεια, και η ομάδα των χαμηλών υδατανθράκων (Low CHO Group) που της ζητήθηκε να ακολουθεί δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων, με ακόλουθη σύσταση: Απεριόριστη πρόσληψη ενέργειας, μέγιστη πρόσληψη υδατανθράκων 50- 75 gr που θα αυξανόταν σταδιακά. Το βασικότερο εύρημα από την έρευνα μας είναι πως και τα δυο διατροφικά σχήματα που εφαρμόστηκαν φαίνεται αποδίδουν ως προς την απώλεια βάρους, καθότι όλα τα άτομα έχασαν βάρος στη διάρκεια της παρέμβασης χωρίς όμως αυτή η διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική ανάμεσα στις 2 επιμέρους ομάδες. Συμπεραίνουμε έτσι, ότι ανεξάρτητα της σύστασης της δίαιτας οι παχύσαρκοι έφηβοι έχασαν βάρος κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Όσον αφορά τη μεταβολή της σύστασης σώματος, το σωματικό λίπος μειώθηκε σημαντικά στο σύνολο του δείγματος και την ομάδα χαμηλού λίπους. Συμπερασματικά, δε φάνηκε η σύσταση της δίαιτας να επιδρά στην απώλεια βάρους και τη σύσταση σώματος σε παχύσαρκα έφηβα αγόρια.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-13
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Παχυσαρκία - Έφηβοι
Obesity - In adolescence
Έφηβοι - Διατροφή
Teenagers - Nutrition
Δίαιτα
Diet
Περιγραφή:
45 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, xremou.pdf