Η συμβολή των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών περιοχών. Η μελέτη περίπτωσης του Δήμου Περιστερίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 25334 36 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμβολή των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών περιοχών. Η μελέτη περίπτωσης του Δήμου Περιστερίου
Συγγραφέας:
Κινιάκος, Γεώργιος, Ευάγγελος
Επιβλέπων καθηγητής:
Αναστασία-Ασπασία Γοσποδίνη
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμβολή των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών περιοχών και συγκεκριμένα του Δήμου Περιστερίου. Στο παρελθόν, υποστηρίχθηκε ότι η αξιολόγηση της βιωσιμότητας είναι κατάλληλη για τις μεγάλες επιχειρήσεις, λόγω του σημαντικού αντικτύπου τους και των άφθονων πόρων τους. Επί του παρόντος, το 80% περίπου των εταιρειών παγκοσμίως είναι μικρομεσαίες (ΜμΕ). Επιπλέον, οι ΜμΕ αποτελούν υψηλό ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής, διότι, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της δίκαιης τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης. Η ποιότητα της ανάπτυξης περιλαμβάνει τη σύνθεση της ανάπτυξης, την εξάπλωση, τη διανομή και, πάνω απ' όλα, το βαθμό της βιωσιμότητας. Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της χρήσης των πόρων, στη μείωση των κινδύνων και των αποβλήτων, καθώς, επίσης, στη διατήρηση των περιβαλλοντικών ποιοτήτων. Συνεπώς, πραγματοποιήθηκε έρευνα για τη μελέτη των ΜμΕ στο Δήμο Περιστερίου, με σκοπό να αναδειχθεί η συμβολή των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχή και τα αποτελέσματα που ελήφθησαν δείχνουν τη σημαντικότητα της συμβολής τους. Eν κατακλείδι, προτείνεται από τους μελετητές η στροφή του ερευνητικού ενδιαφέροντος και σε εναλλακτικούς παράγοντες που συνεισφέρουν στην αύξηση των πρακτικών της βιώσιμης ανάπτυξης που λειτουργούν στις επιχειρήσεις του Δήμου Περιστερίου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Αστική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Περιστέρι
Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Δήμος Περιστερίου, επιχειρήσεις, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Εταιρική κοινωνική Ευθύνη
Περιγραφή:
97 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GEORGIOSKINIAKOS.pdf

1 MB