Οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στην πολιτιστική δραστηριότητα των πόλεων. Μελέτη περίπτωσης: Η πόλη των Τρικάλων

Μεταπτυχιακή Εργασία 25325 396 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στην πολιτιστική δραστηριότητα των πόλεων. Μελέτη περίπτωσης: Η πόλη των Τρικάλων
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στην πολιτιστική δραστηριότητα των πόλεων. Μελέτη περίπτωσης: Η πόλη των Τρικάλων
Συγγραφέας:
Κινιάκου, Παναγιώτα, Ευάγγελος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μητούλα, Ρόιδω
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενό της, τις πολυάριθμες και πολύμορφες πολιτιστικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην πόλη των Τρικάλων και τις επιπτώσεις που δημιουργήθηκαν από την πανδημία Covid-19. Στόχος της εργασίας είναι, να αναδείξει και να προβάλλει την πόλη των Τρικάλων, ως μία πόλη με έντονη πολιτιστική δραστηριότητα, γεγονός που καταδεικνύεται και πιστοποιείται από την πληθώρα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε αυτή, είτε πρόκειται για αναβιώσεις ιστορικών γεγονότων και εθίμων είτε για πολιτιστικά δρώμενα που αφορούν σε όλους τους τομείς της τέχνης είτε ακόμη και για αθλητικές διοργανώσεις και αγώνες. Όμως, η πανδημία covid-19 έφερε μεγάλες επιπτώσεις σε όλες τις δραστηριότητες που διοργανώνονται σε όλη τη διάρκεια του έτους. Για αυτό, πραγματοποιήθηκε μία έρευνα, προκειμένου να αναδείξει τις επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία στην πόλη των Τρικάλων και τα αποτελέσματα που ελήφθησαν δείχνουν τη σημαντικότητα της πανδημίας στη πολιτιστική δραστηριότητά της. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας καθιστούν αναγκαία τη διεξαγωγή παρόμοιων ερευνών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στο Δήμο Τρικκαίων μετά το πέρας της πανδημίας, προκειμένου να καταγραφούν συγκριτικά αποτελέσματα αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην πολιτιστική δραστηριότητα πριν, κατά και έπειτα το πέρας της πανδημίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Πόλεις και κωμοπόλεις - Ανάπτυξη - Ελλάδα - Τρίκαλα (Νομός)
Λέξεις-κλειδιά:
πολιτισμική κληρονομιά, Έξυπνη Πόλη, Πολιτισμός
Περιγραφή:
95 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

PANAGIOTAKINIAKOU.pdf

1 MB