Πολιτιστικές διαδρομές – αγροτουρισμός και τοπική ανάπτυξη. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Πύλου – Νέστορος

Μεταπτυχιακή Εργασία 25320 37 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Πολιτιστικές διαδρομές – αγροτουρισμός και τοπική ανάπτυξη. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Πύλου – Νέστορος
Συγγραφέας:
Σχοινάς, Γεώργιος, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Θεοδωροπούλου, Ελένη
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τις προοπτικές ανάπτυξης του αγροτουρισμού και της δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών στην περιοχή του Δήμου Πύλου-Νέστορος του Νομού Μεσσηνίας και στο κατά πόσο δύναται να συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής. Σε θεωρητικό πλαίσιο μελετήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία για τα υπό εξέταση θέματα ενώ σε ερευνητικό διενεργήθηκε έρευνα με δείγμα 91 μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Η συγκεκριμένη περιοχή επελέγη καθώς παρουσιάζει σημαντική τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια ενώ παράλληλα πρόκειται για μια περιοχή με σημαντική πρωτογενή παραγωγή που παράγει ποιοτικά αγροτικά προϊόντα και διαθέτει και πλούσια ιστορία και πολιτιστική παράδοση.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι επισκέπτες γνωρίζουν τι είναι ο αγροτουρισμός αλλά δεν έχουν ζήσει μέχρι τώρα αυτή τη μορφή τουρισμού. Εκφράζουν μια ικανοποίηση για τη συγκεκριμένη περιοχή ως τουριστικό προορισμό, πιστεύουν ότι συγκεντρώνει προοπτικές για να αναπτυχθεί ο αγροτουρισμός ενώ σε σημαντικό ποσοστό θα ήθελαν να περάσουν τις διακοπές τους σε κάποιο αγροτουριστικό κατάλυμα της περιοχής. Κύριο κίνητρό τους για να κάνουν αγροτουρισμό είναι οι διακοπές κοντά στη φύση. Οι μόνιμοι κάτοικοι εμφανίζουν μια συγκρατημένα θετική επιθυμία να ασχοληθούν με τον αγροτουρισμό, ωστόσο εκτιμούν ότι η περιοχή τους έχει προοπτικές ανάπτυξης αυτής της μορφής τουρισμού λόγω κυρίως της φυσικής ομορφιάς της. Ως σημαντικότερο όφελος εκτιμούν ότι είναι η αύξηση του αγροτικού εισοδήματος. Μόνιμοι κάτοικοι και επισκέπτες αξιολογούν πολύ θετικά τη συνεισφορά που θα είχε η δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού ενώ πιστεύουν σε σημαντικό ποσοστό ότι ο αγροτουρισμός και οι πολιτιστικές διαδρομές δύναται να συμβάλλουν θετικά στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Αγροτικός τουρισμός - Ελλάδα
Αστική ανάπτυξη - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
πολιτιστικές διαδρομές, Αγροτουρισμός, τοπική ανάπτυξη, ύπαιθρος
Περιγραφή:
133 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GEORGIOSSCHOINAS.pdf

3 MB