Διατροφή και τρόπος ζωής σε φοιτητές με δυσλεξία και ΔΕΠ-Υ

Πτυχιακή Εργασία 25315 56 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφή και τρόπος ζωής σε φοιτητές με δυσλεξία και ΔΕΠ-Υ
Συγγραφέας:
Παπαναστασίου, Παντελής, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Κωσταρέλλη, Βασιλική
Περίληψη:
Οι διατροφικές συνήθειες των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας αναδυόμενος τομέας της επιστημονικής έρευνας. Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη διατροφική συμπεριφορά φοιτητών με δυσλεξία ή ΔΕΠ-Υ και τη συγκρίνει με αυτή φοιτητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, εξετάζεται η σχέση μεταξύ της διατροφικής συμπεριφοράς των φοιτητών και άλλων παραγόντων του τρόπου ζωής. Οι συμμετέχοντες είναι 210 φοιτητές, ηλικίας 18-30 ετών (22.09±2.97), εκ των οποίων οι 34 έχουν διάγνωση δυσλεξίας, οι 27 διάγνωση ΔΕΠ-Υ από ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα και οι 149 φοιτητές δεν έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο που αξιολογεί κοινωνικοδημογραφικά και ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, προσκόλληση στη Μεσογειακή Δίαιτα (MEDAS), τη φυσική δραστηριότητα, την ποιότητα του ύπνου (PSQI), το αντιλαμβανόμενο στρες (PSS-14) και την ικανοποίηση από τη ζωή (SWLF) διαμοιράστηκε ηλεκτρονικά σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του COVID-19. Οι φοιτητές με τη χαμηλότερη προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή (p=0.05) και που παραλείπουν το πρωϊνό τους γεύμα (p=0.023), έχουν περισσότερες πιθανότητες να ανήκουν στην ομάδα των φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες (p<0.05). Επιπρόσθετα, βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις αναφορικά με την ικανοποίηση από τη ζωή, με τους φοιτητές με ΔΕΠ-Υ να συγκεντρώνουν χαμηλότερη βαθμολογία (14.25±6.28) από τις άλλες δύο ομάδες φοιτητών (χωρίς μαθησιακές: 17.55±6.28, δυσλεξία: 18.91±6.04), (p<0.008). Δε βρέθηκαν άλλες σημαντικές διαφορές. Οι φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες τείνουν να αναφέρουν χαμηλότερη προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή και χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή από τους φοιτητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Η μελέτη της διατροφής και της σχετιζόμενης με την υγεία συμπεριφοράς των φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες χρήζει περαιτέρω έρευνας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Μεσογειακή δίαιτα
Διατροφικές συνήθειες
Μάθηση, Δυσκολίες της
Λέξεις-κλειδιά:
Μεσογειακή διατροφή, τρόπος ζωής, δίαιτα, ΔΕΠ-Υ, δυσλεξία
Περιγραφή:
92 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

PanteleimonPapanastasiou.pdf

2 MB