Εφαρμογή logistics και συνεργατικών δράσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα των Super Market

Πτυχιακή Εργασία 25312 24 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογή logistics και συνεργατικών δράσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα των Super Market
Συγγραφέας:
Βαφειάδης, Θωμάς, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του τρόπου λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας των συνεργατικών Super Market. Επιπλέον μελετάτε το επίπεδο διείσδυσης της θεωρίας της διοίκησης και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και πιθανές βελτιώσεις στα τμήματα που εξυπηρετεί. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μια προσέγγιση των βασικών σημείων που διέπουν μια εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και προβάλετε ο καίριος ρόλος που έχουν για κάθε επιχείρηση. Ύστερα γίνεται αναφορά στα συνεργατικά Super Market και προσφέρονται πληροφορίες για τον ελληνικό συνεταιριστικό όμιλο ΕΛΟΜΑΣ. Κατόπιν γίνεται ανάλυση της μεθοδολογίας έρευνας που ακολουθήθηκε και παρουσίαση της διαδικασίας συνέντευξης. Στο τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που έχουν να κάνουν με την οργανωτική δομή, την διαχείριση κεντρικών αποθηκών, μεταφορών, παραγγελιών-αποθεμάτων καθώς και προτάσεις πιθανών βελτιώσεων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-13
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Εφοδιαστική - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Συνεργατικά Σούπερ Μάρκετ, ΕΛΟΜΑΣ, Εφοδιαστική αλυσίδα
Περιγραφή:
67 σ.,εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ThomasVafeiadis_.pdf

795 KB