Αξιολόγηση του βαθμού υιοθέτησης στη Μεσογειακή Διατροφή των παιδιών με Κυστική Ίνωση και συσχέτιση με δείκτες διατροφικής κατάστασης

Μεταπτυχιακή Εργασία 25309 36 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση του βαθμού υιοθέτησης στη Μεσογειακή Διατροφή των παιδιών με Κυστική Ίνωση και συσχέτιση με δείκτες διατροφικής κατάστασης
Συγγραφέας:
Ρούσσου, Πολυξένη, Αναστάσιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Γιαννακούλια, Μαρία
Περίληψη:
Εισαγωγή : Η διατροφή επηρεάζει άμεσα την έκβαση της νόσου και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της θεραπείας των ασθενών με κυστική ίνωση, καθώς υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ της διατροφικής κατάστασης τους, της ποιότητας της πνευμονικής λειτουργίας και του προσδόκιμου ζωής. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία αποτελείται από ένα μεγάλο εύρος ερευνών οι οποίες έχουν διερευνήσει την συσχέτιση της κάλυψης των αναγκών σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά με την ανάπτυξη στην παιδική ηλικία καθώς και με παραμέτρους της νόσου. Ενώ έχει εξεταστεί η δίαιτα των παιδιών αυτών σε επίπεδο μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών, τα υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με την συνολική αποτίμηση της δίαιτας των νοσούντων παιδιών, την ποιότητα ή/και την ποσότητα της διαιτητικής πρόσληψης, όπως αυτή αναδεικνύεται από τα διαιτητικά πρότυπα και τους αντίστοιχους διατροφικούς δείκτες είναι ελάχιστα.

Σκοπός : Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να αξιολογηθεί η ποιότητα της δίαιτας και ο βαθμός υιοθέτησης των βασικών αρχών της Μεσογειακής δίαιτας σε παιδιά με κυστική ίνωση, μέσω της ανάπτυξης ενός διατροφικού δείκτη (Μεσογειακός δείκτης-Κυστικής Ίνωσης, ΜΔ-ΚΙΝ), η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ παρουσίας παχυσαρκίας ή δυσλιπιδαιμίας με τις παραμέτρους της νόσου και του διατροφικού δείκτη καθώς και η συσχέτιση του με τον δυναμικά εμπνεόμενου όγκου αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο (FEV1).

Μεθοδολογία : Στην μελέτη συμμετείχαν 134 παιδιά και έφηβοι, ηλικίας 1 έως 19 ετών. Η διαιτητική πρόσληψη των συμμετεχόντων εκτιμήθηκε με την χρήση τεσσάρων ανακλήσεων 24ώρου. Παράλληλα ελήφθησαν πληροφορίες σχετικά με την θεραπεία αποκατάστασης των παγκρεατικών ενζύμων, ενώ από τους ιατρικούς φακέλους καταγράφηκαν τα αποτελέσματα του συνήθους εργαστηριακού ελέγχου αυτών των παιδιών , δηλαδή αιματολογικοί και βιοχημικοί δείκτες. Αναλύθηκαν η ανάπτυξη των παιδιών, η πρόσληψη ενέργειας και μακροθρεπτικών συστατικών και εκτιμήθηκε ο βαθμός υιοθέτησης στην Μεσογειακή διατροφή μέσω του Μεσογειακού δείκτη που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Διερευνήθηκαν επίσης, η συσχέτιση μεταξύ παρουσίας παχυσαρκίας ή δυσλιπιδαιμίας με τις παραμέτρους της νόσου και τον δείκτη υιοθέτησης της μεσογειακής δίαιτας καθώς και η συσχέτιση του δυναμικά εμπνεόμενου όγκου αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο (FEV1) με τον Μεσογειακό δείκτη.

Αποτελέσματα : Τα παιδιά της παρούσας μελέτης προσλάμβαναν έναν μέσο όρο 3100 Kcal ημερησίως, εκ των οποίων το 38% προερχόταν από υδατάνθρακες, το 16% από πρωτεΐνες και 46% από λιπίδια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του μεσογειακού δείκτη ( ΜΔ-ΚΙΝ) , το 27,8% των συμμετεχόντων είχε χαμηλό βαθμό υιοθέτησης, το 35,3% μέτριο και το 36,8% υψηλό. Τέλος, ο μεσογειακός δείκτης δεν σχετίστηκε σημαντικά με την πιθανότητα παρουσίας παχυσαρκίας ή δυσλιπιδαιμίας αλλά ούτε και με τον FEV1.

Συμπεράσματα : Η πλειονότητα των συμμετεχόντων της παρούσας μελέτης φαίνεται να ακολουθεί τις διατροφικές συστάσεις για την κυστική ίνωση, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την επαρκή ανάπτυξη των παιδιών του δείγματος. Η ποιότητα διατροφής δεν βρέθηκε να συσχετίζεται με την πιθανότητα ύπαρξης παχυσαρκίας, δυσλιπιδαιμίας αλλά ούτε και με τον FEV1 .Επιπλέον, η Μεσογειακή διατροφή παρά τα πολυάριθμα οφέλη της για την υγεία, δεν φάνηκε να επηρεάζει τις παραμέτρους της νόσου. Ωστόσο είναι απαραίτητο να διεξαχθούν περαιτέρω μελέτες σχετικά με την συνολική ποιότητα της δίαιτας των ασθενών και την επίδραση της στην έκβαση της νόσου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-13
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Παιδιά - Ασθένειες
Παιδιά - Διατροφή
Λέξεις-κλειδιά:
Ομάδες τροφίμων, Παιδιά, Κυστική ίνωση ,Διαιτητική πρόσληψη,δείκτες ποιότητας διατροφής
Περιγραφή:
105 σ.,εικ.,πίν.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

POLYXENIROUSSOU.pdf

1 MB