Αλλαγές στη διαιτητική πρόσληψη νεαρών ατόμων κατά τη 2η περίοδο του εγκλεισμού

Πτυχιακή Εργασία 25298 85 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλλαγές στη διαιτητική πρόσληψη νεαρών ατόμων κατά τη 2η περίοδο του εγκλεισμού
Συγγραφέας:
Τερζάκη, Ζαχαρένια, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Γιαννακούλια, Μαρία
Περίληψη:
Εισαγωγή: Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, προερχόμενες είτε από ανθρωπογενή είτε από
φυσικά αίτια, πολλές παράμετροι του τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένης και της διατροφής,
υπόκεινται σε αλλαγές. Η νόσος COVID-19 που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός , εμφανίστηκε για
πρώτη φορά το 2019 στην Κίνα και σύντομα εξαπλώθηκε σε όλον τον κόσμο, με αποτέλεσμα ο
ΠΟΥ να κηρύξει κατάσταση πανδημίας. Η πανδημία COVID-19 αλλά και τα μέτρα για τον
περιορισμό της διάδοσης της, θεωρούνται κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχουν αντίκτυπο
στη διαιτητική πρόσληψη, τη φυσική δραστηριότητα, τον ύπνο και την ψυχική υγεία του
πληθυσμού παγκοσμίως.
Μεθοδολογία: Στη μελέτη συμμετείχαν 52 εθελοντές/τριες, ηλικίας 19-25 ετών. Κάθε
εθελοντής/τρια συμπλήρωσε 2 ερωτηματολόγια: ένα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της
φυσικής δραστηριότητας (APAQ) και ένα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της ποιότητας
ύπνου (AIS). Η αξιολόγηση της διατροφής πραγματοποιήθηκε με τρεις τηλεφωνικές ανακλήσεις
24ώρου σε κάθε εθελοντή/τρια. Οι εθελοντές/τριες διαχωρίστηκαν με βάση το φύλο και τον
ΔΜΣ. Οι εθελοντές/τριες για τους οποίους υπήρχαν δεδομένα και για την πρώτη περίοδο του
εγκλεισμού (υποδείγμα) διαχωρίστηκαν και ως προς την περίοδο εγκλεισμού (πρώτη και
δεύτερη). Τα δεδομένα από τις ανακλήσεις χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση της σύστασης
της δίαιτας σε ενέργεια, μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά. Τα δεδομένα από το
APAQ ποσοτικοποιήθηκαν σε ΜΕΤ-minutes/εβδομάδα, ενώ τα δεδομένα από το
ερωτηματολόγιο ύπνου βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με την κλίμακα AIS.
Αποτελέσματα: Από το δείγμα των 52 εθελοντών/τριών, το 64 % ήταν γυναίκες, όλοι/ες ήταν
φοιτητές/τριες και το 15 % είχε ΔΜΣ ≥ 25 kg/m2
. Το μέγεθος του υποδείγματος, για το οποίο
υπάρχουν δεδομένα και για την πρώτη περίοδο του εγκλεισμού είναι 32 άτομα . Στη σύγκριση
μεταξύ των δύο φύλων, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ενεργειακή πρόσληψη
και στην πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης Β12, με τους άνδρες να έχουν μεγαλύτερη
πρόσληψη σε όλα τα παραπάνω. Επίσης, βρέθηκε ότι οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερη διάρκεια
ύπνου κατά τη δεύτερη περίοδο το εγκλεισμού. Συγκρίνοντας το δείγμα με βάση τον ΔΜΣ, δεν
βρέθηκε καμία σημαντική διαφορά στη διαιτητική πρόσληψη, τη φυσική δραστηριότητα και τον
ύπνο μεταξύ των φυσιολογικού βάρους και υπέρβαρων ατόμων. Τέλος, συγκρίνοντας το
υποδείγμα βάσει της πρώτης και δεύτερης περιόδου εγκλεισμού, φάνηκε ότι στην πρώτη
περίοδο η ενεργειακή και πρωτεϊνική πρόσληψη ήταν σημαντικά μεγαλύτερη. Επίσης, η φυσική
δραστηριότητα και η διάρκεια ύπνου εμφανίστηκαν αυξημένες στην πρώτη περίοδο σε σχέση
με τη δεύτερη περίοδο του εγκλεισμού.
Συζήτηση: Κατά τη δεύτερη περίοδο του εγκλεισμού, φαίνεται ότι η διαιτητική πρόσληψη και ο
ύπνος «κανονικοποιήθηκαν» σε σχέση με την πρώτη περίοδο, πιθανώς επειδή οι νέοι/ες
έχοντας ξαναβιώσει την κατάσταση του εγκλεισμού, προσαρμόστηκαν ευκολότερα στη νέα
καθημερινότητα του. Μεταξύ των δύο φύλων, οι άνδρες κατανάλωναν μια δίαιτα επαρκέστερη
σε μικροθρεπτικά συστατικά, ενώ δεν παρατηρήθηκε διαφορά ως προς τον συνολικό τρόπο
ζωής. Όταν η διαιτητική πρόσληψη, ο ύπνος και η φυσική δραστηριότητα συγκρίθηκαν μεταξύ
των ατόμων φυσιολογικού βάρους και των υπέρβαρων, δεν βρέθηκε καμία σημαντική διαφορά.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-09-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές συνήθειες
Λέξεις-κλειδιά:
2η περίοδος, Φοιτητές, εγκλεισμός, διαιτητική πρόσληψη, κορωνοϊός
Περιγραφή:
63 σ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ZachareniaTerzaki.pdf

1 MB