Επίδραση της χορήγησης συμπληρώματος βόειου πρωτογάλακτος σε αθλητές (βιβλιογραφική)

Πτυχιακή Εργασία 25295 70 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση της χορήγησης συμπληρώματος βόειου πρωτογάλακτος σε αθλητές (βιβλιογραφική)
Συγγραφέας:
Κουστουμπάρδης, Κλέαρχος-Παναγιώτης, Χαράλαμπος
Επιβλέπων καθηγητής:
Νομικός, Τζώρτζης
Περίληψη:
Πραγματοποιήθηκε η παρούσα συστηματική ανασκόπηση με σκοπό να διερευνηθούν οι επιδράσεις της χορήγησης συμπληρώματος βόειου πρωτογάλακτος σε αθλητές. Το βόειο πρωτόγαλα αποτελεί το γάλα που εκκρίνεται από τους μαστικούς αδένες των θηλαστικών κατά τις πρώτες 72 ώρες μετά την γέννηση. (Playford & Weiser, 2021) Αποτελεί πολύ σημαντική τροφή για το νεογνό αφού είναι αυτή που θα συμβάλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού τους συστήματος αλλά και στην ανάπτυξη του. (Bryant & Thistle, 2021) Τα πλεονεκτήματα αυτά που προσφέρει το πρωτόγαλα στο νεογνό οφείλονται στο πλούσιο περιεχόμενό του σε ανοσολογικούς δείκτες, στις βιταμίνες και στο υψηλό ενεργειακό του περιεχόμενο. (Mehra et al., 2021) Από μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν φαίνεται ότι το συμπλήρωμα βόειου πρωτογάλακτος πιθανόν να συμβάλει θετικά τόσο σε υγιή όσο και σε ασθενή άτομα. (Mehra et al., 2021; Playford & Weiser, 2021) Το ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω από τις επιδράσεις της λήψης συμπληρώματος βόειου πρωτογάλακτος είναι μεγάλο και η μελέτη αυτή έχει σαν στόχο να συγκεντρώσει τα έως σήμερα υπάρχοντα δεδομένα και να προσπαθήσει να βγάλει ένα συμπέρασμα που θα αφορά την επίδρασή του στους αθλητές. Πριν την συλλογή των δεδομένων ορίστηκαν κριτήρια βάση των οποίων απορρίφθηκαν τα άρθρα που δεν σχετίζονταν με το θέμα της παρούσας μελέτης. Το δείγμα κάθε μελέτης ήταν υγιείς αθλητές που δεν έκαναν χρήση στεροειδών φαρμάκων πριν και κατά την διάρκεια της παρέμβασης και δεν λάμβαναν συμπληρώματα διατροφής πέραν του βόειου πρωτογάλακτος. Το μοναδικό συμπλήρωμα που χορηγήθηκε από τους φορείς στους αθλητές κατά την παρέμβαση ήταν το βόειο πρωτόγαλα. Για την αναζήτηση και συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις PubMed και Scopus στις οποίες αναζητήθηκαν οι λέξεις κλειδιά ως εξής: “colostrum AND ( sports OR athletes OR exercise OR physical activity OR training )”. Οι 16 μελέτες που τελικά συλλέχθηκαν ακολουθούσαν στο σύνολό τους τυχαιοποιημένο, διπλά τυφλό, με χρήση ομάδας ελέγχου σχεδιασμό. Για τη διεξαγωγή του συμπεράσματος λήφθηκαν υπόψη μόνο τα στατιστικά σημαντικά (p< 0.05) αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πιθανές επιδράσεις στην επίδοση, στο ανοσοποιητικό σύστημα, στην ανάρρωση και αποκατάσταση και τέλος στην εντερική διαπερατότητα των αθλητών. Το πλήθος των μελετών είναι μικρό και τα αποτελέσματα αυτών είναι αντικρουόμενα. Συνεπώς είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν μελλοντικά περισσότερες μελέτες οι οποίες να διερευνούν σε περισσότερο βάθος την επίδραση της λήψης συμπληρώματος βόειου πρωτογάλακτος σε αθλητές.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-09-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Αθλητές - Διατροφή
Λέξεις-κλειδιά:
αθλητές, συμπτώματα άνω αναπνευστικού,ανοσολογικό σύστημα ,συμπλήρωμα βόειου πρωτογάλακτος,αθλητική απόδοση
Περιγραφή:
60 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0