Επίδραση του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου της οικογένειας στις διατροφικές συνήθειες παιδιών σχολικής ηλικίας στην Ευρώπη

Πτυχιακή Εργασία 25281 71 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου της οικογένειας στις διατροφικές συνήθειες παιδιών σχολικής ηλικίας στην Ευρώπη
Συγγραφέας:
Νακάκη, Ιωάννα, Αθανάσιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μανιός, Ιωάννης
Περίληψη:
Υπόβαθρο: Το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο (ΚΟΕ) της οικογένειας χαρακτηρίζεται από διάφορους παράγοντες, με κυριότερους αυτούς της ανεργίας, του μορφωτικού επιπέδου και της γενικότερης οικονομικής άνεσης των γονέων. Το χαμηλό ΚΟΕ συχνά επιβαρύνει τη σωματική και ψυχική υγεία, τη φυσική δραστηριότητα, την ανάπτυξη, τις διατροφικές συνήθειες και την κατάσταση βάρους των παιδιών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών παιδιών σχολικής ηλικίας από 6 χώρες στην Ευρώπη, ο βαθμός στον οποίο αυτές επηρεάζονται από το ΚΟΕ της οικογένειάς τους, καθώς και η πιθανή αθροιστική επίδραση της συσσώρευσης πολλών επιβαρυντικών παραγόντων ΚΟΕ στη διατροφή των παιδιών.
Μεθοδολογία: Η μελέτη βασίστηκε στα δεδομένα της παρέμβασης Feel4Diabetes, από οικογένειες με παιδιά σχολικής ηλικίας από 6 ευρωπαϊκές χώρες. Μετρήθηκαν τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, οι διατροφικές συνήθειες και η φυσική δραστηριότητα των παιδιών και τα χαρακτηριστικά ΚΟΕ των γονέων. Δημιουργήθηκε ένα σκορ ΚΟΕ, το οποίο αποτελούσε το συνδυασμό μητρικής/ πατρικής μόρφωσης, μητρικής/ πατρικής απασχόλησης και οικονομικής ασφάλειας, το οποίο συσχετίστηκε με τη συχνότητα κατανάλωσης τροφίμων των παιδιών. Υψηλό σκορ ΚΟΕ σήμαινε συσσώρευση πολλών επιβαρυντικών κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων
Αποτελέσματα: Συμμετείχαν 12.041 παιδιά (49,3% αγόρια) με μέσο όρο ηλικίας τα 8,2 έτη (±1 έτος). Παρατηρήθηκε μέτρια συμμόρφωση στις διατροφικές συστάσεις. Τα παιδιά είχαν χειρότερες διαιτητικές συνήθειες αν ανήκαν σε οικογένεια με υψηλό σκορ ΚΟΕ σε σχέση με τα παιδιά οικογενειών χαμηλού σκορ ΚΟΕ, καθώς κατανάλωναν λιγότερα φρέσκα φρούτα, λαχανικά και νερό και περισσότερα κονσερβοποιημένα φρούτα, γλυκά, αλμυρά σνακ/ γρήγορο φαγητό, αναψυκτικά με ζάχαρη και διαίτης και χυμούς. Για παράδειγμα, η καθημερινή κατανάλωση λαχανικών από τα παιδιά με σκορ ΚΟΕ 4 έφτανε στο 31,54% ενώ στα παιδιά με σκορ ΚΟΕ 0, έφτανε στο 55,22% (Ρ<0,001). Στα παιδιά με σκορ ΚΟΕ 4 συχνή πρόσληψη αλμυρών σνακ/ γρήγορου φαγητού ήταν 27,43% έναντι 6,67% στα παιδιά με σκορ ΚΟΕ 0 (P<0,001). Οι διατροφικές συνήθειες χειροτέρευαν όσο αθροίζονταν οι επιβαρυντικοί παράγοντες του ΚΟΕ, με την πιθανότητα καθημερινής κατανάλωσης φρούτων να μειώνεται από 0,88 (95%ΔΕ 0,79, 0,99) στα παιδιά με σκορ ΚΟΕ 0 προς 0,66 (95%ΔΕ 0,56, 0,78) στα παιδιά με σκορ ΚΟΕ 4 και την πιθανότητα τακτικής κατανάλωσης αναψυκτικών να αυξάνεται από 1,45 (95%ΔΕ 1,21, 1,75) (σκορ ΚΟΕ 0) σε 4,85 (95%ΔΕ 3,85, 6,10) (σκορ ΚΟΕ 4).
Συμπέρασμα: Τα παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ευρώπη συμμορφώνονται σε μέτριο βαθμό με τις υπάρχουσες διατροφικές συστάσεις για την ηλικία τους. Η ύπαρξη επιβαρυντικών κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων ΚΟΕ επηρεάζει αρνητικά τις διατροφικές τους επιλογές και όσο περισσότεροι επιβαρυντικοί κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες προστίθενται, τόσο αυτές χειροτερεύουν. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων παραγόντων του ΚΟΕ και των διατροφικών επιλογών της οικογένειας, αλλά και δράσεις από την πολιτεία, με προτεραιότητα στις κοινωνικο-οικονομικά ευάλωτες ομάδες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-09-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Παιδιά - Διατροφή
Μαθητές - Οικογενειακές σχέσεις
Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Λέξεις-κλειδιά:
διατροφικές συνήθειες, κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, σχολική ηλικία, Ευρώπη
Περιγραφή:
81 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

IoannaNakaki.pdf

1 MB