Εκπαίδευση Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και πρακτική εφαρμογή στους κόλπους της φοιτητικής κοινότητας

Πτυχιακή Εργασία 25275 51 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκπαίδευση Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και πρακτική εφαρμογή στους κόλπους της φοιτητικής κοινότητας
Συγγραφέας:
Χαρή, Μαρία, Σωτήρης
Επιβλέπων καθηγητής:
Γκούσια-Ρίζου, Μαρία
Περίληψη:
Ως σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας έχει οριστεί η εξέταση του επιπέδου ενσωμάτωσης της Βιώσιμης Ανάπτυξης στους κόλπους του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, έγινε προσπάθεια διερεύνησης του βαθμού ένταξης μαθημάτων ESD, δηλαδή Εκπαίδευσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα προγράμματα σπουδών που διδάσκονται στα Τμήματα του Χαροκοπείου τείνουν προς την κατεύθυνση της εκμάθησης Αειφόρου Ανάπτυξης, στα οποία έχουν προστεθεί μαθήματα ESD γι’ αυτό το σκοπό. Σε παράλληλο χρόνο, μελετήθηκε η πρακτική προσέγγιση του θέματος κυρίως στο δεύτερο μέρος της εργασίας. Συμπεράθηκε ότι η Διοίκηση του Πανεπιστημίου δεν έχει αναπτύξει βιώσιμες πρακτικές σε ικανοποιητικό βαθμό που να προωθούν περαιτέρω τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη λειτουργία του.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-09-09
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ανώτατη εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Αειφόρος Ανάπτυξη, αναλυτικά προγράμματα σπουδών, Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, τριτοβάθμια εκπαίδευση, Ατζέντα 2030
Περιγραφή:
143 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MariaChari.pdf

1 MB