Γενετικές Παραλλαγές και Συνήθειες Ύπνου σε υπέρβαρους /παχύσαρκους εθελοντές σε σχέση με το ποσοστό λίπους

Πτυχιακή Εργασία 25270 42 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Γενετικές Παραλλαγές και Συνήθειες Ύπνου σε υπέρβαρους /παχύσαρκους εθελοντές σε σχέση με το ποσοστό λίπους
Συγγραφέας:
Ευθυμιοπούλου, Δήμητρα, Σπυρίδων
Επιβλέπων καθηγητής:
Δεδούσης, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παχυσαρκία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας που παίρνει διαστάσεις πανδημίας. Έχει σαν αποτέλεσμα μείωση του προσδόκιμου, αλλά και της ποιότητας ζωής, αφού τα παχύσαρκα άτομα εμφανίζουν συχνότερα πολλές και σημαντικές επιπλοκές υγείας, συγκριτικά με τα άτομα φυσιολογικού βάρους. Η παχυσαρκία συνιστά μια πολυπαραγοντική διαταραχή. Είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ενός γενετικά προκαθορισμένου προφίλ κινδύνου, περιβαλλοντικών παραγόντων και τρόπου ζωής που επηρεάζουν την πρόσληψη και κατανάλωση ενέργειας. Η αντιμετώπιση αυτής της απειλής για την ανθρώπινη υγεία προϋποθέτει την κατανόηση του ελέγχου της ομοιόστασης της ενέργειας από το κεντρικό νευρικό σύστημα και συγκεκριμένα υποθαλαμικά και εξω-υποθαλαμικά κέντρα, της αλληλεπίδρασης και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του λιπώδους ιστού και του νευρικού συστήματος, την αναγνώριση των μορίων που εμπλέκονται σε αυτή την επικοινωνία και τους μηχανισμούς δράσης τους, του ρόλου του ανοσοποιητικού συστήματος, την αναγνώριση των γονιδίων που προδιαθέτουν ή προκαλούν παχυσαρκία. Είναι σημαντικό επίσης να διερευνηθεί ο ρόλος του τρόπου ζωής καθώς η τροποποίηση του μπορεί να έχει μια σημαντική επίδραση χωρίς να χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή. Μεταξύ των παραγόντων που συνιστούν τον τρόπο ζωής η στέρηση ύπνου ή και ο διαταραγμένος ύπνος συμβάλλουν στην εκδήλωση της παχυσαρκίας. Ο κύκλος εγρήγορσης-ύπνου είναι ένας κιρκάδιος ρυθμός που συγχρονίζεται με τον κύκλο φως-σκοτάδι και επηρεάζει άλλα ιστο-ειδικά και κύτταρο-ειδικά βιολογικά ρολόγια. Με βάσει αυτά τα δεδομένα αναδεικνύεται και η σημασία της χρονο-διατροφής που σέβεται τα ιστο-ειδικά ρολόγια που είναι σημαντικά για τον μεταβολισμό αλλά και την ημερήσια διακύμανση σημαντικών βιοχημικών παραγόντων ελέγχου του μεταβολισμού όπως για παράδειγμα οι ορμόνες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το υπέρβαρο και η παχυσαρκία οφείλονται σε αυξημένη πρόσληψη τροφής ιδιαίτερα πλούσιας σε λιπαρά και στην μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι διαταραχές στα κιρκάδια ρολόγια ως αποτέλεσμα γονιδιακών παραλλαγών αλλά και του τρόπου ζωής επηρεάζουν το μεταβολισμό αλλά ακόμα και τις διατροφικές μας επιλογές. Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι γονιδιακές παραλλαγές σε γονίδια που εμπλέκονται στον έλεγχο της πρόσληψης της τροφής επίσης επηρεάζουν την διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου. Παρομοίως, πολλές μελέτες δείχνουν επίσης ότι η διατροφή αλλά και η ποιότητα της διατροφής επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του ύπνου. Κατά συνέπεια φαίνεται να αναπτύσσεται ένας αυτοτροφοδοτούμενος φαύλος κύκλος που οδηγεί στην παχυσαρκία και στην μείωση του προσδόκιμου και της ποιότητας της ζωής, αλλά και στην αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης διαφόρων ασθενειών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-09-08
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Διατροφή - Γενετικές απόψεις
Παχυσαρκία - Υγιειονολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
γονίδια, κιρκαδικοί ρυθμοί, παχυσαρκία, πολυμορφισμοί, ύπνος
Περιγραφή:
108 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

DimitraEfthymiopoulou.pdf

722 KB