Μελέτη των διαταραχών οστικού μεταβολισμού σε παιδιά και εφήβους

Πτυχιακή Εργασία 25083 19 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη των διαταραχών οστικού μεταβολισμού σε παιδιά και εφήβους
Συγγραφέας:
Ψαρουλάκη, Δανάη, Αδαμάντιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Τέντα, Ρωξάνη
Περίληψη:
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, αρχικά, αναλύεται η φυσιολογία του οστίτη ιστού ενώ στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην ενδογενή ρύθμιση της αύξησης με σκοπό τελικά να παρουσιαστούν οι διαταραχές του οστικού μεταβολισμού σε παιδιά και εφήβους. Σκοπός της εργασίας αυτής αποτελεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση του οστίτη ιστού κατά το στάδιο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Οι διαταραχές του οστικού μεταβολισμού διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις πρωτογενείς και τις δευτερογενείς, ανάλογα με τον παθοφυσιολογικό μηχανισμό τους. Οι πρωτογενείς διαταραχές του οστικού μεταβολισμού οφείλονται στην παρουσία γονιδιακών μεταλλάξεων, σε αντίθεση με τις δευτερογενείς διαταραχές οι οποίες εμφανίζονται στα πλαίσια παθολογικών καταστάσεων. Ενδεικτικά, η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει την αχονδροπλασία, την ατελή οστεογένεση καθώς και τη νεανική νόσο Paget. Από την άλλη πλευρά, στις δευτερογενείς διαταραχές του οστίτη ιστού συγκαταλέγονται το σύνδρομο Cushing, οι διαταραχές στο μεταβολισμό ασβεστίου και φωσφόρου όπως επίσης και η νεανική οστεοπόρωση. Οι διαταραχές του οστικού μεταβολισμού προσβάλλουν ένα σημαντικό αριθμό παιδιών και εφήβων ετησίως και για το λόγο αυτό κρίνεται επιτακτική η έγκαιρη πρόληψη τους. Η ανάπτυξη ενός υγιούς σκελετού προκύπτει μέσω της συνεργικής δράσης τόσο των γονιδίων όσο και των ορμονών και της διατροφής. Η παρουσία ενός ισορροπημένου διαιτητικού προτύπου συνεισφέρει τόσο στην αποφυγή της ανάπτυξης οστικών διαταραχών όπως επίσης και στη συντηρητική θεραπεία τους. Η εμφάνιση των συγκεκριμένων επιπλοκών σε νεανική ηλικία ακολουθεί το άτομο στο πέρας της ενήλικης ζωής του και συνεπώς συνιστά αντικείμενο άμεσης παρέμβασης ενώ η θεραπεία τους απαιτεί τη συμβολή μιας διεπιστημονικής ομάδας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-30
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Οστά - Μεταβολισμός
Μεταβολισμός - Διαταραχές - Παιδιά
Λέξεις-κλειδιά:
παιδιά, διαιτητικοί παράγοντες, οστικές διαταραχές, οστική ανάπτυξη, οστίτης ιστός
Περιγραφή:
118 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

DanaiPsaroulaki.pdf

3 MB