Προσδιοριστικοί παράγοντες καταναλωτικής συμπεριφοράς ως προς την χρήση εναλλακτικών πλαστικών προϊόντων

Πτυχιακή Εργασία 25066 18 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσδιοριστικοί παράγοντες καταναλωτικής συμπεριφοράς ως προς την χρήση εναλλακτικών πλαστικών προϊόντων
Συγγραφέας:
Πολένα, Αναστασί, Θωμάκη
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες προσδιοριστικούς παράγοντες καταναλωτικής συμπεριφοράς ως προς την χρήση εναλλακτικών πλαστικών. Οι ερευνητικοί στόχοι είναι τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την συμπεριφορά και η κατανοήσει των συνηθειών των καταναλωτών. Για να πραγματοποιηθεί η έρευνα μοιράστηκαν 102 ερωτηματολόγια με διαδικτύου με εθελοντική συμμέτοχη. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 41 μεταβλητές χωρισμένο σε τέσσερις ομάδες. Το δείγμα αποτελούνταν το 71,6% γυναίκες, το 49% στην ηλικιακή κλάση 22-28 και το 41,2% είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας, οι ερωτηθέντες με 35,3% έχουν μηδενικό εισόδημα . Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δείγμα της έρευνας είναι ευαισθητοποιημένο και έχει πρόθεση αλλαγής απέναντι στο πλαστικό μιας χρήσης. Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα έδειξε ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν επηρεάζουν την συμπεριφορά παρά μόνο στο φύλο καθώς οι γυναίκες είναι περισσότερο ευαίσθητες σε σχέση με τους άντρες , οι υπόλοιπες μεταβλητές δεν έχουν καμία επιρροή.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Καταναλωτική συμπεριφορά - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
περιβαλλοντικός κίνδυνος
Περιγραφή:
210 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AnastasiPolena_.pdf

5 MB