Ο ρόλος της εταιρικής ιστοσελίδας στην εξυπηρέτηση πελατών. Μελέτη περίπτωσης: ιστοσελίδα της ασφαλιστικής εταιρείας interamerican

Πτυχιακή Εργασία 25063 23 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της εταιρικής ιστοσελίδας στην εξυπηρέτηση πελατών. Μελέτη περίπτωσης: ιστοσελίδα της ασφαλιστικής εταιρείας interamerican
Συγγραφέας:
Στραβοράβδη, Παρασκευή-Δανάη, Παναγιώτης
Επιβλέπων καθηγητής:
Γκούσια-Ρίζου, Μαρία
Περίληψη:
Η αγορά των ασφαλιστικών υπηρεσιών είναι μια ανταγωνιστική αγορά όπου οι παραδοσιακές επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν νεοεισερχόμενες που είναι εντάσεως ψηφιακής τεχνολογίας. για να διατηρήσουν την θέση τους στην αγορά, προσπαθούν να διατηρήσουν και να αυξήσουν τους πελάτες τους προσφέροντάς τους βελτιωμένη εμπειρία μέσω της λειτουργίας διαδικτυακής εξυπηρέτησης πελατών, έναν μοναδικό τρόπο για άμεση κι αποτελεσματική προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα. η εταιρική ιστοσελίδα πολλές φορές είναι το πρώτο σημείο επαφής του πελάτη με την ασφαλιστική και επομένως παίζει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις του. στην παρούσα πτυχιακή μελέτη εξετάζεται η περίπτωση της interamerican η οποία κατέχει σημαντική θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, μέσω της αξιολόγησης του ιστοχώρου της και της επίπτωσης που φαίνεται να έχει στην οικονομική πορεία της.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Πολυεθνικές εταιρείες
Εταιρείες, Ξένες
Λέξεις-κλειδιά:
ασφαλιστική αγορά, εταιρική ιστοσελίδα, εξυπηρέτηση πελατών
Περιγραφή:
96 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Paraskevi-DanaiStravoravdi.pdf

2 MB