Παράγοντες που σχετίζονται με την επιτυχή μακροχρόνια διατήρηση σημαντικής απώλειας βάρους

Μεταπτυχιακή Εργασία 25044 103 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Παράγοντες που σχετίζονται με την επιτυχή μακροχρόνια διατήρηση σημαντικής απώλειας βάρους
Συγγραφέας:
Παυλή, Αικατερίνη, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Γιαννακούλια, Μαρία
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η βιβλιογραφία σχετικά με το πώς συγκεκριμένες συμπεριφορές και γνωρίσματα μπορούν να συμβάλουν στην μακροχρόνια διατήρηση της απώλειας βάρους είναι περιορισμένη. Η πλειονότητα των μελετών αξιολογεί τους εθελοντές μετά την απώλεια βάρους για διάστημα περίπου ενός έτους, το οποίο ενδεχομένως να είναι και περιορισμένο καθώς οι φυσιολογικές προσαρμογές που ευνοούν την επανάκτηση βάρους φαίνεται πως διαρκούν για μεγαλύτερο διάστημα. Ακόμα, εξίσου περιορισμένη είναι η βιβλιογραφία σχετικά με τους γνωσιακούς τομείς που μπορεί να σχετίζονται με την διατήρηση της απώλειας βάρους.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι α) να διερευνήσει τις διαφορές ή τις ομοιότητες που μπορεί να υπάρχουν στον τρόπο ζωής (δίαιτα, άσκηση, ύπνος, διαιτητικές συμπεριφορές) ατόμων που είναι είτε μακρορόνια διατηρούντες, είτε πρώην διατηρούντες είτε διατηρούν φυσιολογικό βάρος και
β) να εξετάσει πιθανές διαφορές στα γνωσιακά γνωρίσματα μεταξύ των τριών αυτών ομάδων.
Μεθοδολογία: Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από 3 ομάδες εθελοντών/τριών ηλικίας 18-65 ετών, τους μακροχρόνια διατηρουντες (n=79), τους πρώην διατηρούντες (n=30) και τα άτομα φυσιολογικού βάρους (n=29). Μέσω ερωτηματολογίων και 2 τηλεφωνικών ανακλήσεων 24ώρου, αξιολογήθηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, το ιστορικό σωματικού βάρους, ο τρόπος ζωής, η διαιτητική πρόσληψη και οι διαιτητικές συμπεριφορές των συμμετεχόντων/ουσών. Η διαφορά στα νευροψυχολογικά γνωρίσματα εξετάστηκε μέσω μιας πλήρους νευροψυχολογικής συστοιχίας σε ένα μέρος του συνόλου των εθελοντών.
Αποτελέσματα: Τα άτομα σε μακροχρόνια διατήρηση είχαν μεγαλύτερη αρχική απώλεια βάρους και μεγαλύτερη διατήρηση της απώλειας από τους πρώην διατηρούντες (25,9 ± 7,7kg έναντι 20,6 ± 7,1kg, ρ=0,001 και 20,27 ± 7,9kg έναντι 3,2 ± 8,1kg, ρ<0,001 αντίστοιχα). Οι πρώην διατηρούντες είχαν χειρότερη ποιότητα ύπνου όπως αυτή αξιολογήθηκε από την κλίμακα AIS σε σχέση με τους μακροχρόνια διατηρούντες (5,8 ± 4,9 έναντι 3,7 ± 3, ρ=0,020), ενώ ανέφεραν περισσότερες αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και μικρότερη διάρκεια ύπνου. Στην άσκηση δεν υπήρχαν διαφορές ως προς την ένταση και τη διάρκεια όμως μεγαλύτερο ποσοστό πρώην διατηρούντων κατατάχθηκε στο χαμηλό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας σε σχέση με τα άτομα φυσιολογικού βάρους (30,0% έναντι 6,9%, p=0,023). Αν και η ενεργειακή πρόσληψη δεν διέφερε μεταξύ των 3 ομάδων, τα άτομα φυσιολογικού βάρους κατανάλωναν περισσότερες πρωτεϊνες/kg ΣΒ σε σχέση με τις δύο άλλες ομάδες (1,5 ± 0,6γρ /kg ΣΒ έναντι 1,0 ± 0,4γρ /kg ΣΒ και 0,9 ± 0,3γρ /kg ΣΒ αντίστοιχα, ρ<0,001). Ακόμα οι 3 ομάδες δεν διέφεραν ως προς την προσκόλληση της Μεσογειακής δίαιτας. Οι πρώην διατηρούντες κατανάλωναν λιγότερα φρούτα, περισσότερα αναψυκτικά light και επεξεργασμένα δημητριακά , κατανάλωναν συχνότερα φαγητό απ΄έξω, λιγότερο συχνά πρωινό και σπιτικό φαγητό, περισσότερο ορατό λίπος από το κρέας και έτρωγαν με πιο γρήγορο ρυθμό σε σχέση με τις δύο άλλες ομάδες. Σχετικά με την αυτοπαρακολούθηση βάρους οι πρώην διατηρούντες τείνουν να παρακολουθούν το βάρος τους λιγότερα συχνά. Τέλος στο δείγμα που υποβλήθηκε σε γνωσιακά τεστ, οι πρώην διατηρούντες είχαν χαμηλότερο σκορ και χαμηλότερο z-score στη δοκιμασία αντιγραφής τους σχεδίου σε σχέση με τους μακροχρόνια διατηρούντες και τα άτομα φυσιολογικού βάρους.
Συμπεράσματα: Η παρούσα πτυχιακή διατριβή αναδεικνύει κάποια κοινά χαρακτηριστικά και κάποιες διαφορές στις συμπεριφορές αναμέσα στους μακροχρόνια διατηρούντες, πρώην διατηρούντες και άτομα φυσιολογικού βάρους. Τα άτομα σε μακροχρόνια διατήρηση και εκείνα με φυσιολογικό βάρος φαίνεται να διατηρούν ένα περισσότερο υγιεινοδιαιτητικό προφίλ σε σχέση με τους πρώην διατηρούντες και είναι καλύτερα προσκολλημένοι σε κάποιες συμπεριφορές που έχουν αναδειχθεί ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της διατήρησης της απώλειας βάρους. Ακόμα φάνηκε οι πρώην διατηρούντες να έχουν μικρότερη ικανότητα οργάνωσης, δεξιότητα που έγκειται στις επιτελικές λειτουργίες. Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλουν στη μακροχρόνια διατήρηση της απώλειας βάρους, με σκοπό της εύρεση μιας ολιστικής προσέγγισης του τρόπου ζωής που σχετίζεται με την επιτυχή διατήρηση της απώλειας βάρους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Απώλεια βάρους
Διαχείριση βάρους
Λέξεις-κλειδιά:
μακροχρόνια διατηρούντες, άτομα φυσιολογικού βάρους, επανακτήσαντες, Διαιτητικές Συμπεριφορές, Γνωσιακή Λειτουργία
Περιγραφή:
93 σ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AIKATERINIPAVLI.pdf

8 MB