Κατασκευή πρωτότυπης διάταξης, για τη μέτρηση της καταναλισκόμενης ισχύος σε πραγματικό χρόνο

Μεταπτυχιακή Εργασία 25034 109 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Κατασκευή πρωτότυπης διάταξης, για τη μέτρηση της καταναλισκόμενης ισχύος σε πραγματικό χρόνο
Συγγραφέας:
Καρυοφύλλης, Κωνσταντίνος, Βασίλειος
Επιβλέπων καθηγητής:
Δημητρακόπουλος, Γεώργιος
Περίληψη:
Η ανάγκη για ενεργειακή διαχείριση σε κτίρια κατοικιών είναι κορυφαία προτεραιότητα με προφανή οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Η ακριβής παρακολούθηση των ηλεκτρικών φορτίων είναι ζωτικής σημασίας για τη διευκόλυνση της ενεργειακής διαχείρισης, η οποία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα στα συστήματα
ηλεκτρικής ενέργειας. Το αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός έξυπνου οικιακού μετρητή ενέργειας. Ένα ηλεκτρονικό σύστημα σχεδιάστηκε για να λαμβάνει μετρήσεις τάσης, ρεύματος και ισχύος σε πραγματικό χρόνο. Ο σκοπός του συστήματος είναι να μετρήσει και να
απεικονίσει τις παραμέτρους ενέργειας από τις μονάδες των αισθητήρων.
Ο μετρητής ενέργειας που σχεδιάστηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της ενεργειακής κατανάλωσης οικιακών συσκευών έως 7 KW και του ηλεκτρικού κόστους ενέργειας ανά ώρα.
Το σύστημα βασίζεται στη χρήση του μικροελεγκτή Arduino Uno και θα δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα στους χειριστές να λάβουν ενεργειακά δεδομένα και να πραγματοποιήσουν διορθωτικές ενέργειας. Η διάταξη αποτελείται από δύο αισθητήρες για τη μέτρηση της τάσης και του ρεύματος.
Η αρχή του προγραμματιστικού κώδικα που χρησιμοποιείται είναι η εύρεση της μέγιστης τάσης και ρεύματος του μετρούμενου ημιτονοειδούς κύματος. Η μέγιστη τάση και το ρεύμα μπορούν να βρεθούν παρακολουθώντας συνεχώς τα ημιτονοειδή σήματα. Τα αντίστοιχα σήματα εισόδου έχουν γραμμική σχέση με τις τιμές εξόδου των αναλογικο-ψηφιακών μετατροπέων του συστήματος μέτρησης.
Η διασύνδεση της κύριας μονάδας πραγματοποιήθηκε μέσω της τεχνολογίας Bluetooth. Αναπτύχθηκε επίσης μια εφαρμογή Android για την παρακολούθηση των μετρήσεων ισχύος.
Το σύστημα δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες για να μελετηθεί η αξιοπιστία και η ευρωστία του. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα της εργασίας και προτείνονται μελλοντικές βελτιώσεις.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Εφαρμογές, εργαλεία, κλπ.
Λέξεις-κλειδιά:
ενσωματωμένα συστήματα, έξυπνοι μετρητές ενέργειας, Διαδίκτυο πραγμάτων, αισθητήρες
Περιγραφή:
106 σ.,εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KONSTANTINOSKARYOFYLLIS.pdf

4 MB